Kraftfull datautvinning och analys av grundorsaker

Wedge är ett kraftfullt datautvinningsprogram som hjälper till att förbättra effektiviteten i industrianläggningar. Det sammanställer processdata från olika källor för analys och diagnostik. Wedge hittar och redovisar grundorsaker och konsekvenser av processhändelser innan de eskalerar till konkreta problem. Wedge är det perfekta dataanalysverktyget för att maximera din produktivitet!

Fördelarna med Wedge processdiagnostiksystem:

  • Gör en veckas dataanalysarbete på 10 minuter
  • Gå över från databehandling till problemlösning
  • Spara kostnader genom att snabbt ta itu med problemen
  • Öka transparensen i processerna
  • Möjliggör data- och kunskapsdelning och samarbete med dina kollegor

 

Läs om egenskaperna