Kundrecensioner

Case Klabin

Pålitligt verktyg för bättre analys av processdata

Den stora pappers- och kartongproducenten Klabin använder Wedge vid sin anläggning i Ortigueira i Brasilien. Enligt processteknik- och utvecklingssamordnaren Claudio Ferreria behövde Ortigueira-anläggningen ett kompetent och pålitligt verktyg för att förbättra analysen av processdata.

Anläggningen har en hög automatiseringsgrad, vilket ökar antalet taggar som ska utvärderas. Det gör det svårare att hantera stora data i ett vanligt dataanalysverktyg.

Pappers- och kartongproducenten Klabin använder Wedge vid sin anläggning i Ortigueira i Brasilien.

Wedge är snabbt och enkelt att användae

”Vi valde Wedge eftersom det ger oss mycket tillförlitligare analyser av processdata på ett snabbare och enklare sätt”. Det gör vi kan analysera störningar och processändringar oerhört snabbt, vilket leder till bättre lösningar och snabbare åtgärder för att rätta till problem, säger Ferreria.

Anläggningen i Ortigueira har kapacitet att producera 1,5 miljoner ton massa per år, varav 1,1 miljoner ton är lövträdsmassa och 400 000 ton barrträdsmassa. En del av barrträdsmassan omvandlas till fluffmassa. Wedge-installationen täcker hela pappersfabriken i Ortiguera.

Klabin är Brasiliens största producent och leverantör av papper, den ledande tillverkaren av papper och kartong för förpackningar, wellpappsförpackningar och industrisäckar och marknadsför dessutom stocktimmer.

Med anläggningen i Ortigueira är Klabin det enda brasilianska företag som samtidigt levererar lövträdsmassa (eukalyptus), barrskogsmassa (tall) och fluffmassa till marknaden.  Ortigueira är den enda pappersfabrik i Brasilien som producerar fluffmassa från planterad tallskog. Den bearbetas i en industribyggnad som skräddarsytts för detta ändamål.

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Upp Kontakta oss