Specialegenskaper

Spektrumanalys och diagnostik

Ett frekvensspektrum är ett grafiskt visningsformat som används för att tolka mätsignalscykler och visa uppdelningen av mätsignalsfluktuationer vid olika frekvenser. Det kan användas för att särskilja samtidiga fenomen efter cykelns längd.

Det är speciellt användbart när användaren i en grafisk trend märker att mätdata har periodiska kännetecken. Dessutom kan svaga periodiska fluktuationer visualiseras med hjälp av ett spektrum.

Wedge kan utnyttjas för att se vilka cykellängder som finns, så som nedanstående bild visar.

Analys av periodlängder.

Användaren kan diagnostisera möjliga grundorsaker till fluktuationerna med Wedge. I det här exemplet, som bygger på data, verkar temperaturen på den inkommande ångan vara den troligaste orsaken.

Identifiering av sannolik grundorsak.

 

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en demonstration

Upp Kontakta oss