Användarupplevelse

Stärk dina partnerskap med data

För alla företag kan data vara en värdefull tillgång som måste skyddas. Men samtidigt kan effektiv delning av data och kunskaper vara mycket lönande.

Med Wedge kan du dela dina processdata med dina samarbetspartner på ett kontrollerat och säkert sätt.

Dela processdata med leverantörer, underhållsleverantörer och utvecklingspartner

Wedge kan fungera som en kraftfull plattform för externa resurspersoner. Den enklaste typen av datasamarbete är att låta en materialleverantör se lagernivåerna av råvaror i realtid. Mer sofistikerade exempel på datadelning och samarbete kan vara t.ex. följande.

  • Externa deltagare medverkar i provkörningar av processer
  • Externa underhållsspecialister följer upp drift- och konditionsdata för förebyggande underhåll
  • Företagets egna analytiker och FoU-tekniker delar utvalda data med externa forsknings-, utvecklings- och innovationspartner för att möjliggöra ett effektivt samarbete

Du kan välja vilka data dina partner får se

Med Wedge är det mycket enkelt att skapa begränsade miljöer där användare bara har tillgång till fördefinierade resurser.

Du kan specificera de typer av diagram och mätningar du vill att dina partner ska se, så att de får tillgång till alla data de behöver i sitt arbete men inte mer. Det innebär att det inte finns någon risk för missbruk eller att värdefulla data skadas.

Behörigheter definieras utifrån användarrollen och det tar mindre än en minut för anläggningens Wedge-administratör att lägga till en användare i någon av de fördefinierade rollbaserade grupperna.

Det låter smart, eller hur?

 

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en demonstration

Upp Kontakta oss