Hitta grundorsaker och förebygg problem i framtiden

Wedge är ett kraftfullt verktyg för processanalys som förbättrar effektiviteten i din industrianläggning. Det förutser kommande problem och hittar snabbt de bakomliggande orsakerna.

Wedge är ett perfekt verktyg för processindustrin. Om du arbetar med produktionsstyrning, process- och produktutveckling, kvalitetsstyrning, underhåll, processtyrning eller företagsledning är Wedge verktyget som gör ditt liv enklare.

Lösningen är klar att använda direkt ur boxen, så du slipper långdragna och riskabla implementeringsprojekt. Wedge installeras och ansluts till dina datakällor utan behov av processmodellering, programmering eller omfattande utbildning.

Fast online industrial data-analytics tool