Viktiga egenskaper

Rensa och fokusera data, kompensera processfördröjningar

Analyser av orensad och ofokuserad rådata är inget värda. Wedge har ett avancerat verktyg för datarensning och -förädling som gör att användaren kan kompensera processfördröjningar, fokusera analysen och göra sig av med ogiltiga data på några sekunder. Med Wedge upptäcker du enkelt relevanta data.

Nonsensresultat med rådata – meningsfulla resultat med rensade data.

Datarensning och fokusering

Extremvärden i mätningarna är mycket skadliga för processtudierna och gör att man inte kan få tillförlitliga resultat från analysen. Enkel och snabb datarensning är nyckeln till effektiv processanalys.

Rensning med skärverktyg

Ogiltiga data kan tas bort med ett musklick.

Fokusering med filterverktyg

Med Wedge kan användaren fokusera på status för en viss process. Status kan visas för exempelvis produktgrupp, produkttyp, råmaterial eller skift.

Vänster: Alla data som ingår i analysen | Höger: Samma tidsintervall, endast en produkt (sort 6) ingår i analysen

Dynamisk kompensation för processfördröjning

Alla processdata innehåller fördröjningar. Om fördröjningar inte kompenseras, kan analyserna äventyras.

Ingen korrelation med rådata.

Med en enkel tidsfördröjningsmodell kan man lära Wedge att kompensera för fördröjningar: när Wedge vet till vilket processkede mätningarna hör, kan Wedge automatiskt anpassa analysen/diagnosen.

Tillförlitlig korrelation hittades med fördröjningskompenserade data.

Läs mer om Dynamisk kompensation för processfördröjning >>

Automatisk dataförädling

Alla ovannämnda steg: datarensning, fokusering och fördröjningskompensation kan automatiserats.

 

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en demonstration

Upp Kontakta oss