Användarupplevelse

Datadelning, samarbete och kunskapsinhämtning

Wedge fungerar som ett gemensamt språk och en samarbetsplattform för alla processmedarbetare. Wedge kan användas av olika yrkesgrupper på anläggningen. Det är ett perfekt verktyg för medarbetare som arbetar med produktion, konstruktion, underhåll och företagsledning. Alla kan använda samma verktyg, vilket möjliggör effektiv datadelning och samarbete över hela företaget.

Samarbeta med anpassade vyer

Datahanteringen i Wedge är baserad på processdiagram och instrumentpaneler. Vyerna kan anpassas efter användningssätt och användargrupper eller till och med individuellt. Dessa vyer kan delas med alla medarbetare eller med en viss användargrupp för att utbyte av processkunskaper och utvecklingsidéer.

Kunskapsdelning på ett enkelt sätt

Diagrammen är perfekta för kunskapsdelning. Till exempel kan en processingenjör skapa en vy där hon/han samlar in mätningar och beräkningar som ska sparas på olika nivåer. Denna kunskap kan enkelt visualiseras med Wedge instrumentpaneler. Instrumentpanelerna kan delas med andra som arbetar med samma process, till exempel processoperatörerna i kontrollrummet.

Automatisk kunskapsinhämtning

Wedge fungerar också som en plattform för kunskapsinhämtning. Med Wedge utvecklas processdiagram automatiskt och hämtar in kunskapen och erfarenheten hos de experter som bäst känner till den aktuella processen. Det gör att informationen är tillgänglig även senare och för andra.

 

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en demonstration

Upp Kontakta oss