Specialegenskaper

Dynamisk kompensation för processfördröjning

Alla produktionsprocesser innehåller fördröjningar. Beroende på typ av process kan fördröjningen vara allt ifrån millisekunder till månader. Gemensamt för alla fördröjningar är att de stör analyserna om de inte kompenseras. Om analysen störs kan det leda till felaktiga resultat eller att kritiska grundorsaker eller konsekvenser inte upptäcks.

Rådata som inte visar någon korrelation.

Med en enkel dynamisk tidsfördröjningsmodell kan man lära Wedge att kompensera för fördröjningar: När Wedge vet till vilket processkede mätningarna hör, kan Wedge automatiskt anpassa analysen/diagnosen. Det garanterar att alla analysresultat är tillförlitliga och av hög kvalitet.

En tillförlitlig korrelation hittades med fördröjningskompenserade data.

Verktyget använder fördröjningsmodeller

En fördröjningsmodell i Wedge består av olika fördröjningskomponenter. Modellen byggs upp genom att dra och släppa färdiga byggstenar. Dynamiska fördröjningskomponenter, t.ex. fördröjningar av rör och tankar och externa fördröjningar, medan konstanta fördröjningar finns hos statiska komponenter. Användaren kan enkelt länka mätningar till fördröjningsgrupperna och lära modellen processdynamik.

Vid dynamisk kompensation för fördröjning tar verktyget hänsyn till flöde, hastighet, volym, yta och blandning och beräknar relevant fördröjning utifrån aktuella processförhållanden. Verktyget kan även hantera förhållanden där processen delar sig och delarna går ihop längre fram i processen.

Korskorrelation hjälper till att bestämma fördröjningen mellan mätningar

Tack vare korskorrelationsfunktionen kan användaren bestämma fördröjningen mellan två mätningar med systemets hjälp. Wedge beräknar det fördröjningsvärde för vilket korrelationen mellan mätningarna är högst. Den informationen kan användas när fördröjningsmodellen skapas.

Resultat av en korskorrelationsanalys.

En virtuell spårare gör det möjligt att följa råvaran genom hela processen

När fördröjningsmodellen har skapats kan användaren lägga till en virtuell spårare, som visar materialflödet i processen.

I diagrammet nedan visar den första trendkurvan stegvisa förändringar i råvaruflödet. Den blåa markeringen anger den punkt vid vilken förändringen i råvaran når varje mätpunkt. Processflödet delas itu och går ihop igen med olika fördröjning mellan grenarna. Detta syns i den slutliga grafen, där spåraren dyker upp i två faser.

En virtuell spårare som visualiserar hur materialet flödar genom processen.

Den virtuella spåraren hjälper till att undersöka relationer mellan orsak och verkan. När ett ändringsflöde presenteras grafiskt på ett användarvänligt sätt är det lättare att uppfatta om två händelser kan vara relaterade.

Vissa operatörer använder Wedge i online-läge och följer hur en förändring går igenom processen. Det hjälper operatörerna att reagera på förändringar i specifika delar av processen vid rätt tidpunkt.

Spåraren kan även avslöja om processutrustningen inte är i bästa skick: om flödet genom processen är snabbare än vanligt tyder det vanligtvis på lägre effektiv volym i rör eller tankar.

Ett recept för slutprodukten ger dig möjlighet att studera vilka förhållanden produkten har upplevt

Förutom att fördröjningskompenserade mätningar är av värde för att få analyser av hög kvalitet erbjuder de ett praktiskt sätt att undersöka historiken för en viss produktbatch, t.ex. rulle, coil eller skift- eller dagsproduktion.

Det kan vara ytterst värdefullt när man till exempel hanterar en kundfordran och följer upp den. Användaren kan välja färdigställande av slutprodukten eller avsändningstid på tidsaxeln och se vilka processförhållanden den aktuella batchen faktiskt har upplevt.

Wedge fördröjningsvy för trender visar de processförhållanden en viss batch av slutprodukten har upplevt.

Dessutom går det att använda statistikfunktionen i Wedge för att kontrollera processförhållanden för en tillverkningsbatch som är av intresse. Processförhållandena för respektive batch längs hela produktionslinjen visas i en integrerad vy.

Genomsnittliga processförhållanden som upplevts av en viss batch.

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en demonstration

Upp Kontakta oss