Specialegenskaper

Batchanalys

Batch-komponenten jämför den aktuella eller valda batchen med en känd välfungerande batch (golden batch).

Det är möjligt att skapa en instrumentpanel med batchkomponenter för att visa flera mätningar samtidigt. I online-läge jämför Wedge den aktuella batchen med golden batch.

Med batchanalysfunktionen kan produktionspersonalen lätt observera avvikelser från bästa praxis och snabbt vidta korrigerande åtgärder.

Instrumentpanel för satsvis analys.

 

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en demonstration

Upp Kontakta oss