Viktiga egenskaper

Analysera dina data

Med Wedge kan du ta reda på datans karaktär och analysera hur din process beter sig.

Inbyggd omfattande uppsättning verktyg för dataanalys

Under 25 år av industriellt samarbete har våra experter handplockat en heltäckande uppsättning analysverktyg för effektiv processanalys i Wedge. Verktygsuppsättningen omfattar bland annat nedanstående metoder:

  • Statistik
  • Korrelationsmatris
  • XY-diagram/spridningsdiagram
  • Histograms
  • Batchanalys/golden batch
  • Frekvensanalys
  • Bästa praxis (jämförelser med referenstid m.m.)

Fokusera analysen för att endast omfatta utvalda produkter eller processtillstånd

Användaren kan enkelt välja kontinuerligt tidsomfång eller dela upp det utifrån produktslag eller annan information. Alla resultatfönster återspeglar automatiskt detta val.

Valfritt tidsintervall, alla data ingår i analysen | Höger: Samma tidsintervall, endast en produkt (sort 6) ingår i analysen.

Analysera stegvis – lägg till, rensa och omfokusera data på ett ögonblick

Wedge har stöd för stegvisa arbetsflöden, dvs. en användare startar en viktig mätning och drar och släpper sedan andra mätningar till analysvyerna och tar bort dem som inte är relevanta.

Tidsaxeln kan ändras och alla vyer uppdateras omedelbart. Data kan också rensas omedelbart och alla resultat räknas om så att de återspeglar förändringarna.

Allt detta gör processanalysen enkel och snabb.

 

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en demonstration

Upp Kontakta oss