Viktiga egenskaper

Diagnostisera beroenden och grundorsaker

Användaren kan studera processdata stegvis och på ett mycket effektivt sätt. Med Wedge kan man använda avancerade algoritmer för att bättre förstå samband mellan orsak och verkan i processen – få svar på varför den beter sig som den gör.

Identifiera relationer mellan mätningar

I Wedge kan användaren enkelt studera orsak- och verkansrelationer i processen genom att välja en målmätning och fråga verktyget om mätningar som beter sig likadant. Utifrån resultatet kan användaren gå vidare till mer detaljerade analyser.

Wedge listar de mätningar som bäst korrelerar med målmätningen.

Identifiera källan till eller följderna av onormalt processbeteende

Vid processtörningar är det viktigt att snabbt upptäcka grundorsaken. I Wedge kan användaren göra en ad hoc-analys: välja målmätning och fråga verktyget ”varför?”

Ofta kan det på grund av fördröjningar i processen vara svårt att hitta orsaken. Med Wedge behöver användaren inte bekymra sig över fördröjningar, eftersom mönsterigenkänningsverktyget kan kompensera fördröjningarna automatiskt.

Wedge listar de möjliga grundorsaker eller konsekvenser som bäst korrelerar med målmätningen samt processfördröjning.

Det går också att använda mönsterigenkänning för att studera konsekvenserna av en förändring i processen. Detta är ett extremt bra sätt att öka förståelsen för processens beteende.

Wedge listar de möjliga konsekvenser som bäst korrelerar med målmätningen samt processfördröjning.

Förutse och undvik störningar i processen

Wedge kan också förutspå framtiden. Alla prognoser baseras på en processmodell som definieras av kunden.

Exempel 1: Prognos för tornnivå baserad på aktuella historiska data (blått område = framtiden). Exempel 2: Återstående nyttjandeperiod (RUL) för underhållsplanering (röd linje = nuläge, grön linje = mest liknande beteende i historien).

 

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en demonstration

Upp Kontakta oss