Specialegenskaper

Analys och diagnostik av 2D-profiler mot processdata

Wedge Profile Edition används vanligen för att analysera ark- eller plåtprodukter av papper eller valsad metall. Datamaterialet som analyseras är i vektorformat och är oftast producerat av profilskannrar. Med denna tilläggsdel kan kunden undersöka egenskaps- och profilförändringar såsom form, tjocklek, planhet, vikt, jämnhet, fukt och andra variationer.

Systemet kan analysera profildata i samband med processmätningar för att avslöja grundorsaker och konsekvenser, även av subtila ändringar i profilen.

Hantera data i 2D-profilkartor som vilka data som helst

De grafiska 2D-profilkartorna är ett typiskt sätt att visualisera data. Kartorna kan visserligen identifiera de allra största kvalitetsproblemen, men långsiktiga förändringar såsom gradvisa förskjutningar kan inte upptäckas enbart genom visuell övervakning.

Med Wedge Profile Edition kan emellertid datan bakom 2D-profilkartorna hanteras på samma sätt som all annan data. Alla vanliga datahanteringsfunktioner fungerar även för profilerna, inklusive val av tidsperiod, rensning och processtatusbaserad fokusering (produkttyp, råvaror m.m.). Dessutom kan alla beräkningsmetoder användas även för profiler, vilket till exempel gör det möjligt att beräkna profilförändringen mellan två mätpunkter och studera förändringen.

Profilskanningar kan visas i detalj både i maskinriktning och tvärs maskinriktning.

Profil i maskinriktning och tvärriktning.

Analysera och diagnostisera tillsammans med alla andra data

Wedge Profile Edition kan visa profilkartor tillsammans med de reguljära processmätningarna.

2D-data kombinerat med kvalitets- eller processdata.

Dessutom kan systemet analysera profildata i samband med processmätningar för att avslöja grundorsaker och konsekvenser, även av subtila ändringar i profilen.

Ett autentiskt exempel: Diagnostik av grundorsak till profilförändring

Wedge kan konvertera vilken som helst 2D-profil i tvärriktningen till ett endimensionellt index, vilket gör det möjligt att använda analys- och diagnosverktygen i Wedge. Detta index kan vara vilken kvantitet som helst som beskriver egenskaperna hos en 2D-profil, såsom U-form, W-form, skevhet eller kurtosis.

I exemplet nedan kompletteras tjockleksprofilen med ett index för W-form som mäter (som namnet indikerar) W-formen hos en profil i tvärriktningen.

Tjockleksprofil och index för W-form.

I det här exemplet ökar indexet W-form under en del av övervakningsperioden. Med Wedge kan användaren spåra möjliga grundorsaker till den oönskade profilförändringen: Användaren kan be verktyget hitta signaler som korrelerar med W-formförändringen.

Bilden nedan visar resultaten: Wedge föreslår att W-formen för tjocklek till exempel kan hänga ihop med en ökning av värdena ”inloppslåda bräddflöde” och ”Bendtsen-porositet yta”. På det här stadiet kommer processingenjören in i bilden med sin processkunskap för att tolka resultaten och dra de rätta slutsatserna.

Det här är ett exempel från verkligheten. Här befanns en ökning av bräddflödet vara den underliggande orsaken till de kortvariga förändringarna. Data visade att inloppslådans bräddflöde ökar 22 minuter innan W-formen uppkommer.  Medan ”Bendtsen-porositet yta” är ett kvalitetsindex som korrelerar med W-formen är detta en följd av bräddflödesfaktorn.

Inloppslådans bräddflödesvärde och ”Bendtsen-porositet yta” föreslogs som möjliga grundorsaker.

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en demonstration

Upp Kontakta oss