Kundrecensioner

Case Progroup

Wedge identifierar faktorer som snabbar upp produktionen

Wedge från Trimble har bidragit till att förbättra produktiviteten i Propapiers ultramoderna fabrik för tillverkning av baspapper för wellpapp, PM2 i Eisenhüttenstadt, Tyskland.

Propapier är ett dotterbolag till tyska Progroup AG och producerar högkvalitativt baspapper för wellpapp, uteslutande baserat på returpapper. Företaget har två fabriker, PM1 i Burg och PM2 i Eisenhüttenstadt. Med en produktionskapacitet på 700 000 ton är PM2 det största wellpappsbruket i världen.

Världens modernaste automationsteknik

Första gången Propapier använde Wedge processanalyssystem var 2009 när PM2-anläggningen i Eisenhüttenstadt var under byggnad.

När anläggningen var klar och utrustad med världens modernaste automationsteknik, uttryckte Propapier sitt intresse för ytterligare processoptimering med Wedge.

”För Trimble var det mest anmärkningsvärda med projektet att PM2 innehöll den modernaste och bästa automationstekniken i världen. Och ändå kunde Wedge lägga till teknik som gjorde lönsamheten och produktiviteten i PM2 ännu bättre. Både för Propapier som ledande papptillverkare och Trimble som unik programvaruleverantör är det en enorm gemensam prestation”, säger Stefan Seidenath.

Finjustering under provperioden

Under provperioden utvecklade man Wedge-applikationer för att passa Propapiers behov. I enlighet med Trimbles kundtjänstprinciper gjordes all programutveckling i mycket nära samarbete med Propapier.

”PM2 hade ett visst processområde som företaget ville förbättra. Under försöksperioden arbetade Trimbles team ihärdigt med att skapa Wedge-tillämpningar som riktade sig just till det området”, säger Seidenath

Provperioden var framgångsrik och Trimble hittade de lösningar som behövdes för att förbättra effektiviteten i tillverkningsprocessen vid PM2. Propapier lade en order på en ständig licens för Wedge i början av 2014.

Viktiga fördelar: Ökad tillförlitlighet och processförbättring

”Wedge medförde två viktiga fördelar för Propapier PM2. Den första och viktigaste är ökad öppenhet och tillförlitlighet i processen: systemet ser till att okända faktorer upptäcks snabbt. Det ledde till den andra fördelen: en processförbättring som resulterade i två nya rekord i världsproduktion”, säger Götz Herold, chef för pappersdivisionen, Progroup.

Goetz Herold, Head of Paper Division, Progroup, Germany
Wedge från Timble förbättrar produktiviteten i ett ultramodernt wellpappsbruk, Götz Herold, chef för pappersdivisionen, Progroup.

Används av processpecialister och operatörer

Vid Propapier PM2 används Wedge av två användargrupper: processpecialister och operatörer. Processpecialisterna är mycket skickliga användare av systemet och de utför huvuddelen av processanalysen. Operatörerna å andra sidan använder Wedge som ett verktyg för att hitta rätt inställningar för de maskiner de använder.

Enligt processingenjör Uwe Müller på Propapier är Wedge ett kraftfullt verktyg, som kräver kvalificerade användare för att göra maximal nytta.

”Ingen processoperatör skulle utföra sina dagliga arbetsuppgifter utan Wedge”.

”Det tog lite tid att lära känna systemet, men efter en tag lärde sig nyckelanvändarna och operatörerna att använda det. Nu vet alla hur man använder det, och idag skulle ingen processpecialist eller operatör utföra sina dagliga arbetsuppgifter utan Wedge”.

Smidigt samarbete och utmärkt kundservice

Propapiers representanter är mycket nöjda med Trimbles engagerade kundtjänst.

”Samarbetet med Trimble var smidigt och varje arbetsuppgift utfördes snabbt. Det är ett bra exempel på hur ett fruktbart samarbete mellan två företag kan fungera.”

”Vi är mycket nöjda med Trimbles engagemang i att förbättra processerna i PM2 och lösa de tidiga problem som upptäcktes i början av projektet. Det är ett ytterligare skäl, förutom resultatet av projektet som helhet, till att vi kommer att fortsätta samarbetet med Trimble även framöver”, sammanfattar Herold och Müller.

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Upp Kontakta oss