Kundrecensioner

Case YARA

Wedge gör processanalysen lättare

Yara Suomi Oy, en ledande tillverkare av mineraliska gödningsmedel, har börjat förbättra och effektivisera sina produktionsprocesser. Med Wedge, Trimbles verktyg för analys av processdata, samlar företagets fosforsyreanläggning i Siilinjärvi in värdefull information om processerna och identifierar omedelbart flaskhalsar i produktionsprocessen.

”Teknisk tillförlitlighet ökar säkerheten i arbetet, vilket vi uppskattar mycket. När anläggningens processer går smidigt slutförs beställningar enligt tidtabell och effektiviteten förbättras på ett kontrollerat sätt,” förklarar chefen för Siilinjärvi-anläggningen, Taisto Koivumäki.

Yara driver fem anläggningar i Siilinjärvi, Finland: en gruva med anrikningsanläggning och anläggningar för framställning av svavelsyra, fosforsyra, konstgödning och salpetersyra. Effektiviteten i varje enhets produktionsprocess har en dominoeffekt på de andra anläggningarna.

“Mellan order och leverans ligger produktionen, som förmodligen är den mest utsatta delen av processen. Med Wedge analysverktyg kan vi övervaka hela processen från början till slut och göra en bättre och djupare analys av de faser där det uppstår problem”, säger Koivumäki.

factory process analysis tool
Yara använder analys av processdata.

Information om effektivitet

När Yaras fosforsyreanläggning testade Wedge-programmet fick man uppmuntrande resultat. Efter den lyckade testkörningen beslutade anläggningen att skaffa verktyget för permanent användning. Nu har man utökat användningen även till andra enheter.

“Vi är intresserade av att få data om effektiviteten i alla anläggningar och få en övergripande bild av våra produktionsprocesser. Det skulle ge oss värdefull information om hela produktionskedjan, från gruvan till gödningsmedelsfabriken”, förklarar Koivumäki.

Wedge medverkar i tillförlitlighetsbedömningen

Inköpet av Wedge är den del av Yaras process med tillförlitlighetsbedömning. Att kunna förutse alla problem som kan uppstå bidrar till att förbättra effektiviteten i produktionen.

“Med Wedge kan vi välja vilka variabler vi vill övervaka och testa deras inverkan på produktionsprocessen i sin helhet. Vi har alltid fått stöd från Trimble när vi behövt det, även om verktyget verkligen är enkelt att använda”, säger Koivumäki.

Yaras produktionsenheter har infört automatiseringssystem som dokumenterar de viktigaste processmätningarna, men som inte ger tillgång till mer detaljerad information. Wedge, å andra sidan, ger information om sambanden mellan olika mätningar, vilket gör det lättare att styra en processvariabel i förhållande till en annan.

Lättanvänd tillämpning

Utvecklingsingenjör Annika Viikki är en av de största Wedge-användarna på Yara. Hon tycker att processanalysverktyget underlättar hennes dagliga uppgifter och har också gett upphov till nya utvecklingsidéer.

”Wedge är extremt lättanvänt. Det har varit enkelt att anpassa programmet så det passar våra syften. Vi söker alltid efter den effektivaste modellen för att köra våra produktionsprocesser och Wedge har hjälpt oss att minska spillet. Verktyget gör också analyserna enormt snabbt”, säger Viikki.

Fruktbart samarbete

Under testkörningen av Wedge samarbetade Yaras och Trimbles programexperter för att studera produktionsprocesserna.

”Samarbetet har varit givande och handledaren förstod vad vi var ute efter.

Våra gemensamma workshopar gav goda tips om hur man utför analyserna och får ut det mesta av verktyget. Mina egna färdigheter i Wedge har kommit stegvis, och jag kan nu använda analysverktyget för att titta på ännu fler faktorer som påverkar produktionen”, berättar Viikki.

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Upp Kontakta oss