Kundrecensioner

Case Andritz

Wedge erbjuder god användbarhet och praktiska funktioner

Allsidig produktionseffektivitet och kundnytta. De orden sammanfattar tanken bakom teknikföretaget Andritz OPE-koncept (Overall Production Efficiency). Med hjälp av OPE-konceptet vill man öka anläggningens totala produktionseffektivitet.

Andritz är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster för vattenkraftverk, massa- och pappersindustrin, metall- och stålindustrin och för separation av vätska och fastämnen i kommun- och industrisektorn. Andra viktiga områden är djurfoder och pelletering av biomassa samt automatisering, där ANDRITZ erbjuder ett brett utbud av innovativa produkter och tjänster inom industriellt internet (IIoT, Industrial Internet of Things).

Intensiv dialog med kunden och fokus på helheten är centralt, oavsett om det gäller leveranser av enskilda reservdelar, reparationer eller förbättring av kundens utrustning. Trimbles processanalysverktyg Wedge är ett oöverträffat hjälpmedel i den dialogen.

”Det är en stor fördel om kunden redan använder Wedge. Eftersom vi båda använder samma verktyg och ser samma parametrar, kan vi vara säkra på att vi talar samma språk, säger Jari Kapanen, OPE-produktchef på Andritz.

Jari Kapanen, OPE Product Manager at Andritz
Andritz strävar efter optimal effektivitet med Wedge-verktyg för dataanalys, säger Jari Kapanen, OPE-produktchef på Andritz.

En strukturerad arbetsmetod

Andritz införde OPE-konceptet i sin verksamhet i Finland 2003. Företagets största kunder är massafabriker. Verksamheten har successivt utvidgats till Chile, Ryssland och Österrike, där företaget har sitt huvudkontor.

”Avtalskunderna ger oss positiv respons på vår strukturerade metod att driva och utveckla processer. Fördelarna för kunden är alltid högsta prioritet i processen. Goda slutresultat kan inte uppnås utan dialog”, säger Kapanen.

Oftast sätter man samman ett utvecklingsteam med medlemmar både från kundens organisation och Andritz. Man definierar målen tillsammans, och om kundens fokus ändrar sig under tiden, anpassas målen flexibelt.

”Till exempel varierar priset på pappersmassa cykliskt. Under högsäsong måste produktionslinjens kapacitet maximeras och kostnaderna hanteras. Vi går därför ganska djupt in i kundens kärnverksamheter.

Ett verktyg för tuffa situationer

Wedge har hjälpt Andritz-teamet att lösa ett antal svåra frågor på anläggningarna. Enligt Kapanen erbjuder Wedge god användbarhet och är väl lämpat som ett verktyg för processpecialister.

”Idag finns det en hel del information tillgänglig och samlad, men vad som också behövs är verktyg för datautvinning och analys.  Wedge har en bra rapporteringsfunktion, och effektiva sammanfattningsrapporter är viktiga för att lösa problem. När rapporten visar en avvikelse är det lättare att ta itu med problemet”.

”Wedge har en bra rapporteringsfunktion och effektiva sammanfattningsrapporter.”

Kapanen har använt Wedge kontinuerligt sedan 2014, men han stötte på det redan under studietiden. Wedge processanalysverktyg används av många kundorganisationer.

”När man söker efter grundorsaken till ett problem i produktionsprocessen, är Wedge verkligen bra på att hitta problemkandidater. Om även kunden använder Wedge kan vi jämföra våra produktionsrapporter med kundens och dra slutsatser angående problemet. ”Det gör att vi kan använda tiden till riktigt arbete i stället för felsökning”.

Besparingar i produktionsprocessen

På Stora Ensos anläggning i Veitsiluoto använder driftchefen Pasi Pigg Wedge analysverktyg för processdata nästan varje dag. Han plottar trender och ritar upp diagram baserat på den information som tagits emot.

”Förbehandling av data är en praktisk funktion, och det är relativt enkelt att göra egna beräkningar. Man har inte så mycket tid att förbereda djupa analyser medan man arbetar, men Wedge gör allt detta för mig snabbt och effektivt, säger Pigg.

Olika avdelningar i Veitsiluoto har samarbetat med Andritz i ungefär tre år. Enligt Pigg har både kostnads- och produktionseffektiviteten förbättrats. Körbarheten i pannan har förbättrats och tvättförlusterna har minskat. Detta ger kostnadsbesparingar i blekningsprocessen och i kostnaderna för användning av utbyteskemikalier. Man har även gjort energibesparingar i förångningsanläggningen.

”Vi har fått minskade utvecklingsresurser vid anläggningarna, så de erfarenheter och insikter vi får av en extern partner hjälper oss att få en bättre förståelse av våra interna processer. Systematisk OPE-verksamhet har haft en positiv inverkan på företagets verksamhet.

Självförsörjande enhet

Veitsiluoto-fabriken producerar 952 000 ton papper per år. Två produktionslinjer tillverkar finpapper och en linje tillverkar bestruket tidskriftspapper. Massa som framställs på det egna pappersbruket används direkt som råvara för företagets pappersmaskiner.

”Vi driver även ett eget sågverk som producerar 160 000 kubikmeter sågat timmer per år.  Sågverksflis används i produktionen av massa, medan bark och sågspån används för energi. Den dagliga driften av en stor integrerad anläggning kräver så mycket arbete att forskning och utveckling lätt kommer i andra hand.  Lyckligtvis har vi Wedge och OPE-aktiviteterna till vår hjälp”, säger Pigg.

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Upp Kontakta oss