Kundrecensioner

Case Wärtsilä

Wedge erbjuder snabba lösningar för bättre prestanda

Wärtsilä tar Wedge från land till hav. Digitaliseringen ger ett nytt perspektiv på underhåll av fartyg, färjor och kraftverk hos Wärtsilä. Som en ledande leverantör av lösningar för livscykelhantering på denna marknad använder sig Wärtsilä av Trimbles Wedge-verktyg för analys av processdata för att optimera verksamheterna och ta dem till nästa nivå.

Wärtsilä erbjuder fjärrservice till kraftverk och fartyg

Kunder som har underhållsavtal med Wärtsilä kan få personlig service via en fjärranslutning till något av Wärtsiläs sju avtalscenter över hela världen, dygnet runt. Avtalscentrets specialister kan bli kontaktade av handelsfartyg mitt ute på oceanen eller av ett kraftverk djupt inne i skogen. Det går nästan alltid att koppla upp en fjärranslutning till fartyg och kraftverk som är levererade av Wärtsilä.

“Ofta vill fartyg ha hjälp med problem som gäller motorn eller motorns drift. Chefsmekanikern kanske inte vet hur man ska gå vidare för att lösa problemet. Avtalscentret har experter som kan hjälpa till”, säger Erik Ristiluoma, direktör för drift- och underhållshantering på Wärtsilä.

power plants data analysis tool
Wärtsilä tar dataanalysverktyget Wedge från land till sjö.

Wärtsilä har mer än 700 långfristiga underhållsavtal, varav 230 med kraftverk. Wärtsilä hanterar själv driften av ett hundratal av dessa. Inom marin- och offshore-sektorn omfattar bolagets kundbas 470 fartyg, varav de flesta är handelsfartyg eller kryssningsfartyg. Wärtsiläs produkter på alla fartyg får support av avtalscenter som fokuserar på att optimera produkternas drift och underhåll.

Bekväm optimering med Wedge

Akuta problem kräver snabba lösningar. När det är dags att undersöka situationen närmare och man vill optimera utrustningens funktion, är Wedge det verktyg som gäller.

I Wärtsiläs underhållsavtal ingår inte upphandling av bränsle, utan det är kundens ansvar. Wärtsilä vill skilja ut sig från konkurrenterna genom att integrera optimering av bränsleförbrukningen i sina tjänster, eftersom bränsle oftast är den största förbrukningsartikeln för kunden.

“Optimering av driften på kraftverk och fartyg är några av de funktioner våra klienter frågar efter”.

“Optimering av verksamheten på kraftverk och fartyg är några av de funktioner våra klienter alltmer frågar efter. Utrustning som fungerar energieffektivt under hela sin livslängd är en mer hållbar lösning, både ekonomiskt och miljömässigt. Så vi satte Wedge-programmets analys- och rapporteringsfunktioner i arbete”, säger Ristiluoma.

Skräddarsydd utbildning

Pilotfasen i införandet av Wedge började hösten 2016. Alla Wärtsiläs avtalscenter skickade utvalda anställda på utbildning. Utbildningen omfattade fem kurstillfällen, totalt tre i Finland och två i Dubai. Det första kurstillfället omfattade de grundläggande funktionerna i Wedge, och de efterföljande tillfällena gick in djupare i de olika funktionerna. Mellan kurstillfällena fick deltagarna öva på programmet i sitt ordinarie arbete. Experter från Trimble fanns på plats för att svara på frågor under hela utbildningstiden.

Under pilotprojektet insåg vi att Wedge passar fantastiskt bra för oss som verktyg för optimering av utrustningen. Samtidigt gav vi en del förbättringsförslag, och vissa förbättringar har redan genomförts. Vårt mål är att införa verktyget i alla avtalscenter, tillägger Ristiluoma.

Wedge ger data för analys

Wärtsilä har installerat Wedge på sina avtalscenter, inte på fartyg eller kraftverk. Planen för framtiden är att öka mängden insamlade data och att använda dataanalys för att optimera driften av utrustningen.

”Avtalscentren kommer att analysera data som samlats in under både kortare och längre perioder. På det sättet försöker vi optimera användarvänligheten och kostnadseffektiviteten i kundernas utrustning”, förklarar Ristiluoma.

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Holmen Iggesund rrecommends Wedge for companies with a lot of process data

CASE HOLMEN IGGESUND — Papper & massa

Wedge ger enkel åtkomst till processdata

Upp Kontakta oss