Kundrecensioner

Case Boliden

Lättare och snabbare problemlösning med processanalys

Boliden Kokkola är Europas näst största zinksmältverk med en årlig produktionskapacitet på 313 000 ton. I april 2014 förbättrade anläggningen sina processer genom att köpa Wedge processanalyssystem från Trimble.

Boliden Kokkola grundades 1969 och dess huvudsakliga produkter är ren zink och zinklegeringar. Sedan 2010 producerar anläggningen även svavelsyra. Boliden Kokkola strävar efter att ständigt förbättra sin verksamhet och är idag en av de modernaste zinkanläggningarna i världen. Inköpet av Wedge är ett led i den strategin.

zinc plant use Wedge data analytic
Den näst största zinkanläggningen i Europa använder Wedge dataanalys.

Wedge uppfyller smältverksprocessernas behov

Forskningsingenjör Juha Mäenpää på Boliden Kokkola lärde känna Wedge när smältverket började leta efter ett effektivt verktyg för processanalys:

”Trimble gav presentationer av Wedge processanalyssystem för oss, och efter den andra presentationen beslutade vi oss för en provperiod”.

“Under provet testade vi Wedge-systemets lämplighet för smältverket i nära samarbete med Trimble. Allt gick enligt förväntningarna och affären avslutades i april 2014”.

Nöjda med servicen

I köpet ingick Wedge processanalyssystem, processdatabas och ett års underhållsservice. Mäenpää har varit nöjd med Trimbles service, både under och efter försöksperioden:

”Samarbetet med Trimble har gått mycket bra. Vi har alltid fått svar på våra frågor och Trimbles team utbildade oss på ett kompetent sätt i användningen av systemet”.

Matti Häkkinen på Trimble är också nöjd med projektet och samarbetet med Boliden:

“För oss var det ett bra och smidigt projekt. Vi söker hela tiden efter nya utmaningar och det här projektet visade att Wedge lämpar sig mycket väl för de krävande behoven inom tung industriell kemi”.

Wedge underlättar och snabbar upp arbetet

Wedge har visat sig vara ett effektivt verktyg för analys av processbeteende och grundorsaker till fel:

”Wedge kan snabbt hantera enorma mängder processdata. Det underlättar och snabbar upp mitt arbete som forskningsingenjör enormt. Med hjälp av Wedge kan jag få tillförlitliga resultat från stora datamängder och därigenom lätt utesluta möjliga orsaker till problem i processerna och bedöma om resultaten är korrekta eller felaktiga”, berättar Mäenpää.

“Wedge kan snabbt hantera enorma mängder processdata.”

Mäenpää tycker att Wedge är ett mycket lättillgängligt processanalyssystem för nya användare:

“Grunderna i Wedge är lätta att lära sig. Avancerad användning kräver lite mer tid, men systemets logiska och tydliga utformning ger stor hjälp”.

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Upp Kontakta oss