Kundrecensioner

Case Outokumpu

Wedge hjälper till att hitta mer hållbara lösningar

Ståltillverkaren Outokumpu fortsätter att digitalisera produktionen vid sitt forskningscenter i Torneå, Finland. Målet är att stötta produktionen och ta in utmärkt kvalitet som en av produktionsparametrarna. Forskare och utvecklingsingenjörer vid stålverket i Torneå använder Wedge processanalysverktyg i sitt arbete.

”Vi köpte Wedge medan ferrokromsmältverket byggdes. Vi har haft nytta av det i vår miljörapportering, vid produktionsinspektioner och i hanteringen av vattenvolymer.  Programmet används för övervakning av olika material och även avvikelser i kraftflöden. Det är ett bra verktyg för forsknings- och utvecklingsarbete och för att undersöka speciella idéer och situationer”, säger Juha-Matti Pesonen, FoU-chef på Torneå-anläggningen.

Juha-Matti Pesonen, R&D manager at the Tornio works
Outokumpus forskningscenter i Torneå använder Wedge i sitt utvecklingsarbete.

Användningen av Wedge har utökats från ferrokromsmältverket till produktionen i den kontinuerliga smältningsprocessen. “Wedge har bidragit till att göra arbetet lättare för de anställda. Det finns även andra möjligheter med verktyget, men vi låter användningen växa organiskt och successivt”, tillägger Pesonen.

Process med både kontinuerlig och satsvis produktion

Outokumpu är en globalt ledande producent av rostfritt stål med en råstålskapacitet på 3,1 miljoner ton per år. Företaget producerar rostfritt stål vid sina anläggningar i Finland, Tyskland, Sverige, Storbritannien, USA och Mexiko.

”En speciell egenskap i vår produktion är att processen innehåller både kontinuerlig produktion och perioder med satsvis produktion. När vi granskar data kan vi undersöka detaljer i den satsvisa produktionen i förhållande till data från den kontinuerliga processen. Därför är Wedge-verktyget för satsvis produktion mycket användbart för oss”, säger Pesonen.

Förbättrad användarupplevelse

Enligt Pesonen kan erfarna användare av processanalysverktyget få ut mer av det, eftersom de känner till produktionen och kan visa data från flera vinklar och visualisera dem. Dessutom har nu programmets funktioner förenklats och menyerna stramats upp.

Hållbarhet med optimerade processer

Kundernas kvalitetskrav har ökat, så produktionen är inriktad på hög kvalitet. Idag är även hållbar utveckling ett viktigt perspektiv både för kunder och investerare.

Rostfritt stål är helt återvinningsbart och klarar väl av att ombearbetas. De beståndsdelar som ingår kan återanvändas många gånger i produktionen av nytt rostfritt stål.

Återvinning och lång livslängd på produkterna är viktiga inslag i Outokumpus hållbarhetsfilosofi.

“Optimerade processer kan även minska behovet av energi. Vi förbrukar energi eftersom vår produktion kräver det, men vårt mål är att utveckla verksamheten så att vi kan minska konsumtionen”, säger Pesonen.

Wedge hjälper till att upptäcka avvikelser

Enligt Pesonen har Wedge gett företaget kostnadsbesparingar genom att personalen får hjälp att upptäcka avvikelser i de dagliga processerna och snabbt ta itu med problem.

”Forskarna kan räkna ut saker snabbt och Wedge har hjälpt dem att identifiera faktorer som sänker produktionstakten. Verktyget gör det också lätt att visualisera saker och upptäcka avvikelser i den rutinmässiga driften av anläggningen. Ju mer man använder verktyget, desto fler fördelar ger det. Och användarerfarenheter är alltid en värdefull källa till information och för att få nya perspektiv på verktyget”.

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Upp Kontakta oss