Kundrecensioner

Case CABB

Effektivare arbete med Wedge

Varje produktionsprocess är unik. För att optimera produktionen och kartlägga de faktorer som påverkar processens effektivitet behövs ett bra diagnostik- och analysverktyg. Wedge sållar mängder av data för att hitta de rätta tipsen. CABB Oy, i Karleby använder Wedge analysverktyg för processdata för att lösa problem och förbättra produktionen.

Inget mer tidskrävande Excel!

Som producent av jordbrukskemikalier och läkemedelsprekursorer är CABB ett högteknologiskt företag på inom fin- och specialkemikaliesektorn.

”Vi har en hög automatiseringsgrad i vår fabrik, och processerna ger oss enorma mängder data och mätresultat. Tidigare använde vi Excel för att dokumentera trender. Numera använder vi Wedge för att bearbeta och analysera mätdata, för att avslöja hur processen verkligen fungerar”, säger Reijo Partanen, FoU-direktör på CABB.

Optimizing production and identifying the factors that affect a process’s efficiency require good analysis tool like wedge
Wedge dataanalysverktyg sållar mängder av data för att hitta de rätta tipsen.

Satsvisa processer skapar unika utmaningar för produktkvaliteten

Produktionen i Karlebyfabriken bygger på satsvisa processer och produktionsvolymerna omfattar dussintals ton åt gången. Jämfört med kontinuerliga processer innebär det unika utmaningar för produktionen och möjligheten att garantera enhetlig produktkvalitet.

”Vi använder fem produktionslinjer i fabriken med en separat produkt på varje linje. När processen ändras är det viktigt att kunna undersöka de viktigaste frågorna omedelbart”, betonar Partanen.

Ett smidigt pilotprojekt för en satsvis process

CABB använde först Wedge som ett dataanalysverktyg för kontinuerliga processer. Sedan genomförde företaget ett pilotprojekt för satsvisa produktionsprocesser.

“Vi visste att processen inte skulle bli klar med bara ett knapptryck, utan att det skulle kräva mycket tänkande och experimenterande.”

“Samarbetet med Trimbles experter har gått smidigt. De har lyssnat på oss och även ändrat utseendet på appen så att vi känner oss mera hemma med den”, säger Partanen.

Används av olika yrkesgrupper

I början var det en liten grupp på anläggningen som använde Wedge och löste de viktigaste frågorna. Lite i sänder har appen upptäckts av kemisterna och fabrikens driftchef, utöver ingenjörerna. Det är ett verktyg för daglig användning som fler och fler medarbetare känner till.

“Wedge har integrerats i vårt dagliga arbete på ett flexibelt sätt.”

“De medarbetare som nu använder Wedge är vana att arbeta med olika slags programvara, så de har redan satt sig in i alla finesser. Systemet har visat sig vara mycket användbart för optimering och i synnerhet problemanalys”, säger Partanen.

Effektivitet och säkerhet är centrala framgångsfaktorer

CABB:s kunder kräver högkvalitativa produkter som är producerade på ett effektivt och samtidigt säkert sätt Det kräver att företaget inför nya sätt att arbeta och underhåller sin kompetens inom processanalys.

Avslutningsvis säger Partanen: “Vår fabrik i Basel är också intresserad av att använda Wedge. Personalen där är begeistrade över våra erfarenheter”.

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Upp Kontakta oss