Kundrecensioner

Case Orora

Wedge utmärker sig genom sin flexibilitet

Ororas pappersbruk i Botany i Australien moderniserade sin papperstillverkning för några år sedan. Tre gamla pappersmaskiner från 1960-talet ersattes av pappersmaskinen B9, den mest sofistikerade maskinen i sitt slag på södra halvklotet. Informationsmängden från den nya produktionslinjen var enorm, så Orora skaffade processanalysverktyget Wedge för att hålla jämn takt med utvecklingen.

“När vi startade driften av B9-maskinen, märkte vi snart att det fanns betydligt mer information för att hantera och optimera processen än för de äldre maskinerna. Informationen kom från många olika system och det enda praktiska sättet att göra det på var att lägga in informationen i Microsoft Excel och hantera den därifrån. I grunden var det mycket ineffektivt och enormt resurskrävande”, säger Paul Chappell, teknisk chef på Botany Mill.

Modern paper making with Wedge
Modern papperstillverkning med Wedge dataanalyslösning.

Flexibiliteten i Wedge övertygade Orora

Den ursprungliga installationen omfattade anskaffning av information från Metsos DNA-system, kvalitetsregistermodul och system för produktionsregistrering. Dessutom valde Orora Wedge Profile-versionen som gör att man kan övervaka profilinformation från pappersmaskinens skannrar.

“Vi valde Wedge på grund av dess flexibilitet och förmåga att hjälpa till med felsökning av komplicerade processproblem”.

”Vi övervägde flera system men valde Wedge på grund av dess flexibilitet och förmåga att hjälpa till med felsökning av komplicerade processproblem och i slutänden förbättra och optimera produktionen och kvaliteten”, tillägger Chappell.

Kvalitet under kontroll

Idag innehåller Wedge-systemet på Orora Botany Mill över 24 000 taggar i flera system. För närvarande används Wedge främst av operatörer och mellanchefer för allmän problemlösning och övervakning.

”Nyckeln till att få ut fullt värde från systemet är att ha en expertanvändare på anläggningen som har till uppgift att utveckla systemet tillsammans med processpecialister, operatörer och företagsledning”.

Wedge har varit till stor nytta genom att anläggningen själv kan definiera standarder för hur processen ska köras på bästa sätt och meddela om centrala parametrar inte uppfyller standarden. Andra nyttiga funktioner hos Edge är optimering av processtillsatser, felsökning av produktionsproblem, energiövervakning, daglig övervakning av varje område och bättre kvalitetskontroll.

Vägledning på plats

Enligt Chappell har man fått god teknisk support vid uppdateringar och felsökning från Trimbles Wedge-support.

”Vi hade turen att få Trimbles produktchef Mika Suojärvi som vår Wedge-support, och han har gett oss god hjälp och tips om hur vi kan utveckla Wedge-systemet på anläggningen”.

“Orora kommer att utöka användningen av Wedge i framtiden för att förbättra processövervakning, kvalitetskontroll och optimering.”

Chappell anser att det viktigaste just nu är att vidareutveckla medarbetarnas förmåga att använda Wedge för att snabbt kunna analysera problem i produktionsprocessen.

“Vi måste öka den dagliga användningen så att medarbetarna blir vana att använda Wedge. Vi tänker också lägga in ännu fler av anläggningens system i Wedge. Vi har också tagit in andra processystem såsom Metso Process and Quality Vision (Metso PQV)-system för plåtdefekter med mera och avbrottskameror i Wedge för att möjliggöra spårning av defekter och snabbare diagnos av pappersavbrott”, tillägger Chappell.

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Upp Kontakta oss