Kundrecensioner

Case Stora Enso

Trimble som utvecklingspartner för förpackningskartong

Stora Enso, världens största tillverkare av kartong och papper, har valt Trimble som utvecklingspartner. Stora Enso använder Wedge-systemet för analys av processdata i all sin produktion av massa, papper och kartong i Finland. Wedge används även i stor utsträckning vid Stora Ensos anläggningar andra länder.

“Wedge kan jämföras med ett gemensamt språk för processforskare, produktionsutvecklare, produktionschefer och arbetsledare. En tydlig grafisk presentation av data gör informationen lätt att tolka”, förklarar IT-chefen på Imatra Bruk, Antero Lattu.

Stora Ensos kartong- och pappersbruk i Imatra består av två enheter, Kaukopää och Tainionkoski, som tillsammans sysselsätter cirka 1 000 personer. Anläggningen har en årlig kapacitet på mer än en miljon ton kartong och papper, och över 90 % exporteras. Europa är den största marknaden, men även Sydostasien står för en stor del av exportvolymen.

papermill fast process analysis tool

Kartonger och förpackningar

Imatra Bruk producerar både papper och kartong. Stora Ensos kartong för vätskeförpackningar används för att producera artiklar som mjölk- och juicekartonger, medan kartong för livsmedelsförpackningar används till dricksvattenmuggar och olika livsmedel. Andra typer av förpackningskartong används till förpackningar för livsmedel, godis och cigaretter. Den grafiska kartong som bruket tillverkar är mycket lämplig för kort, omslag och lyxiga förpackningar.

“Nästan varje bruk har en unik struktur med varierande produktsortiment. System och tillämpningar som underlättar produktionen på kartong- och pappersbruket måste anpassas så att de kan skräddarsys för brukets specifika behov. Annars har man ingen nytta av dem”, förklarar Lattu.

Expertpartner

Wedge analys- och mätningsprogram har redan hjälpt fabrikens processingenjörer och forskare att utveckla effektivare produktionsmetoder, identifiera orsaker till kvalitetsavvikelser och förbättra produktionsprocesserna.

”Stora Enso kräver förstklassiga produkter och expertis av sina partner och förväntar sig att de strävar efter att kontinuerligt utveckla sin verksamhet. Det är vad vi kräver även av oss själva. På det hela taget har Trimble samma egenskaper som Wedge: det är en flexibel och innovativ partner”, lovordar Lattu.

Enkelt och problemfritt verktyg

Joanna Rahko, driftingenjör vid massabruket, har använt Wedge i flera år. Hon tycker att det är ett praktiskt verktyg för att syntetisera och analysera data i olika faser av produktionen.

”Man kan till exempel undanta produktionsstopp från datan och bara se på den information som är relevant för en viss produktionsfas. Jämfört med andra trendanalysverktyg underlättar Wedge för oss att utföra beräkningar själva. En annan ypperlig aspekt av verktyget är att det låter oss ta hänsyn till produktionsförseningar”, förklarar Rahko.

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Upp Kontakta oss