Kundrecensioner

Case Altia

Wedge är ett flexibelt analysverktyg för industrianläggningar

I Finland förknippas namnet “Altia” vanligtvis med alkoholhaltiga drycker och i synnerhet Koskenkorva vodka. Men destillerad sädessprit är bara en del av företagets stora utbud av produkter: samma produktionsanläggning producerar även stärkelse, råvaror för djurfoder, koldioxid, vattenånga, och spannmålsaska. Wedge, analysverktyget för processdata är nu en del av anläggningens komplexa produktionsprocess.

“Vi är en kornfabrik! Med andra ord ett stort finländskt företag som specialiserat sig på bearbetning av korn. Destillerad spannmålssprit är bara en gren av vår verksamhet, om än en viktig sådan”, säger Altias produktionschef Arttu Kivi med ett leende.

Altia is major Finnish company that specializes in processing barley, and distilled grain spirits.
Altia är ett stort finländskt företag som specialiserat sig på bearbetning av korn och destillerad spannmålssprit.

På fabriksområdet finns även fodertillverkaren A-Rehu, som producerar 60–65 ton djurfoder årligen. Dessutom producerar anläggningen närmare 60 miljoner kg stärkelse som används som råvara inom pappersindustrin. Mängden etanol som produceras årligen är 22,5 miljoner kilo. Koldioxidproduktionen uppgår till 8 000 ton per år, med AGA som ansvarigt för produktion och försäljning.

Biobaserad energi från egna processer

Mängden kornskal som genereras som en biprodukt är 6–10 miljoner kg, och det materialet använder kraftverket för att generera ånga för anläggningens verksamheter.

”Vi täcker 60–65 procent av vårt energibehov på det sättet. Två tredjedelar av den energi vi använder är alltså biobaserad. Det är något som vi är mycket stolta över. Vårt hårda arbete har lönat sig: processen är smidig och miljövänlig”, säger Kivi.

Askan som uppstår när kornet bränns kan användas som gödningsmedel. Medan aska från kraftverk sällan är lämplig för markförbättring, är Altias slutprodukt speciell och kan göra stor nytta på åkrarna.

Investeringen betalar inom på ett par år

 Dataanalysverktyget Wedge är ett bevisat smart och smidigt hjälpmedel för att hantera anläggningens komplicerade processer. Enligt Kivi har det öppnat ögonen för goda möjligheter till processoptimering.

”Vi stötte tidigt på oväntade problem relaterade till energi och vatten under testkörningsfasen. Wedge visade på bristerna, och vi köpte in utrustning på grundval av den information som verktyget gav oss. Nu är vi mer uppmärksamma på förbrukningen och reagerar på de förändringar vi ser”, förklarar han.

Enligt Kivi har Trimbles expertteam varit mycket lyhörda under testkörningen men även under den pågående verksamheten sedan dess. Som ett extra plus erbjuder de årliga evenemangen för Wedge-användare nya kunskaper och värdefulla tips.

”Att lära sig de grundläggande finesserna med Wedge och hitta lämpliga sätt att få information om processerna kräver bara en persons arbetsinsats”, säger Kivi.

”Genom att använda Wedge har vi fått ekonomiska fördelar från första början. Jag skulle tro att investeringen betalar sig inom ett par år”.

Siktet inställt på besparingar och optimering

Syftet med att använda Wedge var verksamhetsoptimering och ekonomiska besparingar. Altia har lyckats uppnå båda de målen, och processerna har blivit lättare att kontrollera.

”När man väl har investerat lite tid på att lära sig att använda Wedge är det ett flexibelt verktyg för driften på anläggningen. Vi är också i gång med att omstrukturera vår organisation för kvalitetshantering, och det gör att vi kan använda Wedge ännu effektivare. Vårt mål är att säkerställa transparent kvalitet, oavsett var produktionen sker”,

säger Kivi och sammanfattar:

“När man tillverkar olika produkter av många slag måste man titta på processerna från flera vinklar. Om vi producerar stora mängder stärkelse minskar följaktligen produktionen av etanol. Kvalitetskontroll och att ta itu med problem omgående är avgörande faktorer för framgång i verksamheten”.

Vill du veta mer? Kontakta vårt säljteam

Upp Kontakta oss