Insikter om processanalys

Gör systemen till dina tjänare

Du kanske har stött på situationer där det bästa sättet att arbeta, baserat på din långa erfarenhet och kunskap, inte stämmer överens med de system som används. System som ska hjälpa dig att arbeta bättre. Du är inte den enda som står inför detta problem.

Låt oss ta dataanalys som ett exempel. I teorin består processen av följande steg: Definiera uppgiften, samla in data, rensa data, analysera data, dra slutsatser och slutligen genomföra slutsatserna. Men hur ofta är arbetsflödet så okomplicerat i verkligheten? Och vad händer om ditt system är byggt för att följa processen strikt utan några undantag?

Vilken är den som leder vägen: Arbetsflöde eller system?

Arbetsflöde är vad människor faktiskt gör: en sekvens av uppgifter från början till slut. Det ideala arbetsflödet beskrivs ofta i riktlinjer, regelböcker och andra processbeskrivningar. I en arbetsmiljö finns det vanligtvis också system, som ERP, CRM, ett biljettsystem och ett processanalyssystem, som hjälper dig att följa den valda processen. I en perfekt värld är dessa naturligtvis anpassade till varandra, vilket sparar tid, resurser och dina nerver.

Men ibland slår verkligheten tillbaka. 

Processbeskrivningar kan göras utan att man förstår arbetsflöden, och ett arbetsflöde kan tvingas in i ett system som inte är lämpligt för det. 

När dessa står i konflikt tenderar arbetsflödet att vinna. Människor kan låtsas följa riktlinjerna, och de kan till och med göra extra arbete för att skapa illusionen att processer följs för att uppfylla systemets behov.

Systemen bör passa människornas behov, inte tvärtom.

Om systemen inte stöder det faktiska arbetet kommer människor att hitta alternativa sätt att få arbetet utfört; och de kan göra det även om det är strängt förbjudet. Detta kommer att leda till extra arbete när människor låtsas följa processen och simulerar saker enligt systemkraven.

När systemen verkligen stöder arbetsflödet gör de arbetet enklare, snabbare och effektivare. Bra system utmärker sig genom att minska rutiner och minimera misstag. De gör människors liv enklare och lyckligare, och anställda och företag mer produktiva. 

Men bara när de tjänar arbetsflödet. Så välj dem med omsorg.

Wedge till din tjänst

Som du kanske har gissat är vårt processanalyssystem Wedge ett system som tjänar dig. Det tvingar dig inte att följa dess sätt att tänka och den teoretiska processen, utan anpassar sig flexibelt till dina behov och ditt tankemönster.

Vi förstår dataanalysens sanna natur: Ibland hoppar man över steget för datarengöring, rusar in i analysen och behöver rensa data senare. Ofta inser du att kritiska data saknas i analysen och vill lägga till dem senare. Kanske hamnar du på sidospår för en stund eftersom din analysprocess har avslöjat något nytt som du vill dyka ner i. Detta är helt okej!

Wedge är tjänaren för dina behov av processanalys. Du är mästaren.

Läs mer om de kraftfulla funktionerna i Wedge

 


Contact Wedge data analysis expertsVill du ha mer insikter?

Vårt säljteam är fullt av experter på dataanalys som är redo att hjälpa dig. Läs mer om Wedge industriellt dataanalysverktyg.

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en testversion

Upp Kontakta oss