Insikter om processanalys

Kommer ingenjörerna att vara morgondagens mammutar?

Arbetet har alltid förändrats. Vi har haft arbetsrevolutioner från jägar- och samlarsamhällen till jordbruk, industrialisering och informationsåldern. Under de senaste decennierna har informationsarbetet ökat dramatiskt, och det fortsätter att öka. Automatisering och algoritmer* har redan ersatt en del av det informationsarbete som människor utför, och denna utveckling kommer att fortsätta. Och det är helt fantastiskt!

Men vad innebär denna utveckling för ingenjörer? Kommer ingenjörer snart att ställas ut i glasmontrar på museer, som morgondagens mammutar?

Automatisering är ingenjörens bästa vän

Det är inte många av oss som absolut älskar mödosamma och tidskrävande rutinuppgifter som att skriva, kopiera och sortera siffror i kalkylblad. Denna typ av arbete bör automatiseras när det är möjligt. Vi tycker att det nästan är förolämpande att ingenjörers hjärnor används för att utföra arbete som automatiseringen skulle kunna göra. Faktum är att rutinarbeten i många fall kan utföras bättre, snabbare och med högre kvalitet när de automatiseras.

Det är därför en stor lättnad för ingenjörer att de kan bli av med “dumma” arbeten och använda avancerad teknik för att hjälpa och stödja sitt kreativa arbete. 

Kreativitet och nyfikenhet gör en bra ingenjör

Ingenjörer som är bäst är nyfikna och kreativa. De behöver inte detaljerade regler, definitioner eller instruktioner för att få ett arbete utfört, som en dator gör. Egentligen dödar mikrostyrning kreativ problemlösning och innovation.

Att låta kreativiteten blomma ut ger mycket bättre resultat och gör det möjligt att skapa något nytt. 

Skickliga ingenjörer utmärker sig när något händer för första gången och när allt inte går som förväntat eller planerat. När det krävs verkligt hjärnarbete.

Kreativa problemlösare behövs alltid

Den typ av hjärnarbete som en duktig ingenjör utför kommer aldrig att försvinna, tvärtom kommer efterfrågan att öka. 

Problem är förnybara resurser när man strävar efter bättre prestationer. När automatisering och algoritmer används och tekniken blir alltmer komplex uppstår mer komplicerade problem. Detta gör det möjligt för ingenjörer att fokusera på det de är bäst på: kreativ problemlösning.

Så, hurra för automatisering, algoritmer och ingenjörer – vi behöver er alla! Nu och för all framtid.

 

*I den här artikeln betraktar vi automatisering och algoritmer som ett brett begrepp: all teknik som utför ett jobb eller en uppgift utan mänskligt tänkande, intelligens eller fysiskt ingripande. Det kan vara en enkel formel i Excel eller en uppsättning regler i programvara, neurala nätverk, artificiell intelligens, maskininlärning, kvantdatorer, intelligent robotik osv.

 


Contact Wedge data analysis expertsVill du ha mer insikter?

Vårt säljteam är fullt av experter på dataanalys som är redo att hjälpa dig. Läs mer om Wedge industriellt dataanalysverktyg.

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en testversion

Upp Kontakta oss