Insikter om processanalys

Processexpertis och effektiv dataanvändning är nycklarna till energieffektivitet

Improve energy efficiency at a production mill

Industrin genererar traditionellt mycket data från processer, men data är inte alltid korrekta eller viktiga om man ser på energieffektiviteten.

Användningen av energi påverkar inte alltid produktionen, dvs. anläggningens kärnprocess störs inte nödvändigtvis, även om det finns ett stort utrymme för förbättring av energieffektiviteten. Energislukarna är ofta dolda och upptäcks inte.

Hur man förbättrar energieffektiviteten i en fabrik

För att förbättra energieffektiviteten behövs det två saker: korrekta data och sakkunskap både om processer och databehandling.

Elomatic erbjuder bådadera. Elomatic hjälper kunderna att öka deras energieffektivitet genom att kombinera kundens data med egna mätresultat.

Du kan ha samlat in mycket data, men du vet inte hur du ska använda den. Datan måste ofta rensas och sorteras så att den verkligen kan utnyttjas. Processkunskap är väsentligt så att datan kan analyseras på ett smart och tillförlitligt sätt. Utan kunskaper har du ingen nytta av datan, beskriver Elomatics ledande expert Jukka Summanen utmaningarna med utnyttjandet av data.

Analys av energidata är mer omfattande än bearbetning av processdata

Processdata bearbetas ofta ur produktionens synvinkel i syfte att förbättra produktionseffektiviteten eller genom att undersöka en enskild problemsituation och dess orsaker. Vid analys av energidata använder man ofta en större datamassa och följer upp den under en längre tid, till exempel på årsbasis. Uppgifterna kan analyseras mot andra variabler, såsom vädervariationer. Vid analys av energidata används även statistiska analyser och intervallanalyser.

En viktig indikator är energibalansen, som talar om hur mycket energi som kommer in i anläggningen, var den förbrukas och hur mycket energi som släpps ut från anläggningen till ingen nytta.

Släpp loss kraften i Wedge för industriell dataanalys.

Läs mera

Fördelarna med energieffektivitet

I många fall kan enkla upptäckter leda till betydande besparingar. Genom korrekt dataanalys kan man till exempel hitta utrustning som är påslagen i onödan, svajiga processjusteringar eller värmeöverföringsutrustning som inte fungerar.

Förfining av energiförbrukningsdata till typspecifik information hjälper till att övervaka och utveckla typspecifik energieffektivitet. Därigenom är det möjligt att generera information om produkt-/batchspecifika miljöeffekter och därmed skapa en utgångspunkt för kolneutralitetsmål.

I framtiden kan processens status och effektivitet förutsägas bättre än idag, vilket kräver insamling av korrekta data och kompetent analys.

Rätt verktyg gör verksamheten betydligt effektivare

Ett lättanvänt och effektivt dataanalyssystem påskyndar processexperternas analysarbete och säkerställer analysernas kvalitet. På så sätt kan ett företag vidta energiförbättrande åtgärder baserat på information och inte på kvalificerade gissningar.

Elomatic har valt att arbeta med Trimbles processdiagnostikverktyg Wedge.

Om det räckte med enbart trender skulle inte Wedge behövas, men i vårt arbete är möjligheten att sortera data efter funktion eller tid absolut nödvändig. Dessutom går det snabbt; du gör allt med ett musklick. Det är det ingen annan produkt som klarar,

säger Jussi Jääskeläinen, chef för Elomatics effektivitetsserviceteam.

Energieffektivisering steg för steg

Så här förbättrar du energieffektiviteten i ditt eget företag:

  1. Se till att du mäter rätt saker
  2. Följ upp mätresultat och energibalans på lång sikt, till exempel årsvis
  3. Rensa och sortera de insamlade uppgifterna och analysera resultaten
  4. Skapa utifrån detta en rutin för att följa upp de största energiförbrukarna och ställ upp målvärden
  5. Reagera på avvikelser, utarbeta nödvändiga planer och åtgärder

 


Contact Wedge data analysis expertsVill du ha mer insikter?

Vårt säljteam är fullt av experter på dataanalys som är redo att hjälpa dig. Läs mer om Wedge industriellt dataanalysverktyg.

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en testversion

Upp Kontakta oss