Insikter om processanalys

Fokusera på din kärnverksamhet

Your process data is your core asset

Att driva en komplex storskalig industriell verksamhet kräver en enorm mängd expertis och lika mycket gott omdöme, särskilt när det gäller att avgöra vilka funktioner som ska utföras internt och vilka som är bäst att lägga ut på entreprenad. I slutändan är det inte möjligt att excellera i varje funktion på egen hand – att rekrytera de bästa talangerna, utveckla kunskap, system och processer inom varje område är en alltför stor utmaning för alla företag. Val måste göras.

Även om varje sektor, verksamhet och företagskultur är olika, är en pålitlig vägledande princip att följa när man överväger dessa val: Fokusera på kärnverksamheten. Behåll alla funktioner som är centrala för ditt företag in-house eftersom dessa verksamhetsområden är avgörande för att säkerställa din organisations konkurrensfördelar. Om du t.ex. driver en pappers- eller massafabrik ska du inte överlåta kontrollen över några funktioner som är direkt relaterade till hanteringen av slutprodukten. Icke-kärnfunktioner kan dock övervägas – och kan faktiskt utföras mer effektivt när de outsourcas. Låt oss nu titta närmare på några av de viktigaste frågorna som chefer ställs inför när de analyserar dessa grundläggande beslut.

Hur utvärderar jag vilka funktioner som är centrala för verksamheten?

Om ditt företag har fattat det strategiska beslutet att behålla tillverkningen in-house har du redan tagit det första steget. Ni har sannolikt flera resultatindikatorer, som OEE (Overall Equipment Effectiveness), i bruk för att mäta verksamhetens förmåga att konkurrera. Så länge dina avdelningar för FoU, processteknik och kvalitet fungerar sömlöst och i tandem för att minimera kostnaderna, optimera produktionsprestandan, förbättra kvaliteten eller öka flexibiliteten och smidigheten, kommer ditt företag att behålla en bra position. Som en vägledande princip bör du därför betrakta alla processer och funktioner som har en direkt inverkan på dina nyckeltal som heliga, dvs. dina kärnfunktioner. 

När det gäller nyckeltal ska du komma ihåg att om du sitter i förarsätet kommer du att kunna förstå dem, mäta dem korrekt och bidra till en effektiv verksamhet. Att förstå och mäta är enkelt – men det senare kan vara mer utmanande eftersom det kräver seriös process- och kvalitetsteknik.

Ta till exempel vilket ramverk för kontinuerlig utveckling som helst och du kommer att märka att det första steget i processen är sammanflätat med informationsinsamling, datainsamling eller data-/processanalys. Samma sak gäller för prestationsutveckling – processen måste vara strukturerad och datadriven från början till dess att resultaten kommuniceras och implementeras. De begåvade och nyfikna personer som ansvarar för den processen, dvs. ingenjörerna, kan betraktas som själen och inkarnationen av din konkurrensfördel.

Hur hjälper Trimble industrianläggningar att fatta dessa viktiga beslut?

På Trimble arbetar vi med processanalys och diagnostik. Vi har hjälpt många företag som övervägt interna och externa metoder för process- och kvalitetsutveckling. Medan vissa företag stolt upprätthåller och utvecklar sin processkunskap för att förbättra prestandan, finns det andra som har valt att lägga ut felsökning och processutveckling på entreprenad. Enligt vår erfarenhet är det den första gruppen som har den ljusaste och mest hållbara framtiden.

Den andra gruppen är i huvudsak tillgångsägare. Hit hör industrianläggningar som väljer att lägga ut sin effektivitetsutveckling på automation och algoritmer. De implementerar den senaste tekniken och låter den ta hand om utmanande uppgifter som att optimera processen. Det finns ett visst värde i detta resonemang, men ett system är bara så bra som dess konfiguration och inbyggda modeller. Dessutom är alla system och all utrustning tillgängliga för alla. 

I slutändan handlar det om hur du använder och konfigurerar den bästa tillgängliga tekniken. För dagens mest framgångsrika operatörer har vi upptäckt att detta beslut bör baseras på att skydda – in-house – de tekniker, processer och egenutvecklad information som innehåller kärnkunskapen för att driva ditt företag.

 


Contact Wedge data analysis expertsVill du ha mer insikter?

Vårt säljteam är fullt av experter på dataanalys som är redo att hjälpa dig. Läs mer om Wedge industriellt dataanalysverktyg.

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en testversion

Upp Kontakta oss