Insikter om processanalys

Hur bygger du upp en datadriven kultur på ditt företag?

När vi talar med en potentiell kund får vi ofta veta att de kämpar med dilemmat med hönan eller ägget: om de ska investera i dataverktyg eller bygga upp en datadriven kultur först. Kundernas tankegång är ofta att utan en datadriven kultur är alla investeringar i verktyg och kapacitet bortkastade. Intuitivt sett låter argumentet rätt, men håller det för en noggrann granskning?

Vi anser att kultur och verktyg är lika viktiga och att de kan och bör utvecklas samtidigt. Gartners studie 10 Ways CDOs Can Succeed in Forging a Data-Driven Organization har en mycket likartad uppfattning. Den listar ”datadriven kultur” och ”avancerad analysförmåga” som de två mest kritiska elementen när man bygger upp data- och analysteamets framgång. Avancerad analysförmåga kan delas upp i anställdas förmåga och stödverktyg.

Vi hävdar alltså att en datadriven kultur är en summa av tre saker:

  1. Datadrivet beslutsfattande
  2. Anställda med datakompetens.
  3. Lösningar som gör det lätt att använda data.

Datadrivet beslutsfattande börjar uppifrån

Datadrivet beslutsfattande kan lätt ledas av ett exempel: när du fattar beslut ska du gynna datastödda argument när du fattar beslut. Detta budskap kommer snabbt att eka genom organisationen och leda till en situation där människor har data som stöd för sina idéer och önskemål. Det slutliga målet är naturligtvis att människor instinktivt börjar använda data när de dagligen fattar små optimeringsbeslut.

När man utvärderar datastödda argument är det värt att komma ihåg att allt kan bevisas med fakta. Ju mer data man har, desto lättare blir det att missbruka data för att tjäna de slutsatser man vill dra. Detta understryker vikten av ett öppet sinne, öppenhet och reproducerbarhet när man utför analyser. 

En annan varning: som ledare ska du inte kräva orealistiskt detaljerade databaserade bevis för allting. Om du vill avvisa en idé, gör det, men använd inte ständigt pågående krav på databaserade bevis som en ursäkt för att kväva idéer som du inte är entusiastisk över. 

Det är viktigt att de anställda lär sig att ”tala data”

Datakunskap är förmågan att läsa, skriva och kommunicera data i ett sammanhang. Detta inbegriper en förståelse för datakällor, analysmetoder och tillämpade tekniker samt förmågan att beskriva användningsfallet, tillämpningen och det resulterande värdet.

Hur främjar man då datakunskap? Utbildning och lättanvända verktyg är till hjälp. Ibland måste man rekrytera nya färdigheter. Nyfikenhet är ändå den mest avgörande framgångsfaktorn, eftersom nyfikna och kreativa människor tenderar att dyka ner i data, leka med dem, misslyckas, misslyckas igen och slutligen lyckas förvandla data till information och åtgärder. Människor utan rätt inställning kommer aldrig att bli datamästare, oavsett hur kunniga de är.

Datalösningar måste passa dina behov

Låt dig inte luras om någon hävdar att det kan göras i Excel. Du kanske har en trollkarl i ditt team som kan det, men det kommer aldrig att skalas upp och bli en kultur.

De tre saker som dödar motivationen för dataanvändning är följande: 

  1. Data är inte lätt tillgängliga, de är siloade och/eller av låg kvalitet. 
  2. Databehandlingen är långsam och besvärlig.
  3. Det finns inget enkelt sätt att få fram meningsfulla resultat och slutsatser från data.

Om du överväger att investera i ett nytt verktyg för dataanvändning, stanna upp en stund och fundera på vilken typ av data du behöver studera: Är det händelsedata eller tidsseriedata? Hur är rådatakvaliteten? Innehåller uppgifterna fördröjningar? Vill du också studera profildata? Är din process kontinuerlig, en uppsättning partier eller en blandning av de två? Vill ni ha data på era egna servrar eller är en molnbaserad lösning okej?

När du vet vad du vill analysera kan du lista tillgängliga verktyg. När du granskar verktygen ska du se till att det nya verktyget erbjuder ett smidigt och flexibelt arbetsflöde, ett intuitivt och visuellt användargränssnitt och analysmöjligheter som sträcker sig hela vägen från grundläggande analyser till avancerad problemlösning. Och slutligen, se till att ditt team får bra utbildning och stöd under implementeringen.

 


Contact Wedge data analysis expertsVill du ha mer insikter?

Vårt säljteam är fullt av experter på dataanalys som är redo att hjälpa dig. Läs mer om Wedge industriellt dataanalysverktyg.

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en testversion

Upp Kontakta oss