Insikter om processanalys

Processanalys förvandlar vektordata till en värdekälla

De flesta industriella dataanalyser baseras på tidsseriedata. Denna typ av data har ett värde eller en processparameter för varje tidsstämpel. Till exempel processautomation producerar den typen av data: mätvärden, börvärden, styrsignaler osv. En annan vanlig analystyp är händelse- eller transaktionsdataanalys, där värdena är kopplade till händelser, som även kan ha en tidsrelation.

Wedge processdiagnostik

I vissa typer av produktion eller processer är datan vektordata till sin natur. Oftast används vektordata för att analysera ark- eller plåtliknande produkter, såsom papper eller valsad metall. De analyserade uppgifterna är i vektorformat och produceras vanligtvis av profilskannrar, inspektionskameror m.m. Grafiska 2D-profilkartor är ett typiskt sätt att visualisera skannerdata.

Wedge processanalysverktyg

Det finns fler möjligheter att använda vektordata än traditionella profilmätningar. Vektordata kan vara vilka data som helst som har flera datapunkter i samma tidsstämpel. Till exempel kan frekvensspektret hanteras som vektorer – varje tidsstämpel har ett unikt frekvensspektrum. Eller en vektor kan vara en form som extraheras från kamerasystem.

Moderna metoder och lämpliga verktyg tar fram värdet i vektordatan

Grafiska 2D-vektorkartor är det typiska sättet att visualisera vektordata. Dessutom kan en del statistiska värden presenteras. De rätta verktygen kan avslöja högvärdig information i vektordatan, till exempel långvariga förändringar med gradvisa växlingar som inte går att upptäcka med enbart visuell övervakning. Dessutom kan intelligent matematisk databehandling avslöja dolda värdefulla fenomen i data.

Det bästa värdet genereras genom att kombinera vektordata med vanlig processinformation (tidsseriedata). Med hjälp av nya metoder kan du diagnostisera grundorsaker och konsekvenser och förhållanden mellan vektor- och tidsserie-/händelsedata.

När analysmetodik och procedurer är tillförlitliga, snabba och användarvänliga är även resultaten tillförlitliga och går snabbt att få fram. Detta är extremt viktigt, eftersom man annars låter bli att analysera på grund av den höga arbetsbelastningen eller för att analysresultaten kan vara felaktiga.

Ladda ner vitboken gratis!

Ladda ner den kostnadsfria vitboken som förklarar hur du kan kombinera analysen av tvärriktningsprofiler med processmätningar. Den innehåller även en del exempelberäkningar och redovisar analysmetoden.

 


Contact Wedge data analysis expertsVill du ha mer insikter?

Vårt säljteam är fullt av experter på dataanalys som är redo att hjälpa dig. Läs mer om Wedge industriellt dataanalysverktyg.

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en testversion

Upp Kontakta oss