Insikter om processanalys

De vanligaste användarscenarierna för dataanalys med Wedge

The most common user scenarios for data analytics with Wedge

När vi kategoriserade de vanligaste användarscenarierna för Wedge kom följande fall upp. Olika användarscenarier är oftast sammankopplade. I vyn situationsmedvetande finns även en möjlighet att gå ned till en mycket detaljerad analysnivå.

Situationsmedvetande | Se exakt vad som händer i dina processer

Wedge erbjuder färdiga vyer för situationskontroll med bara ett klick.

 • Diagram och instrumentpaneler
 • Center Lining
 • Förutsägelser och prognoser
 • Standardvyer
 • Morgonmöten
 • Skiftbytesmöten
 • Titta in i kontrollrummet: “hur går det”

Ad hoc-behov av processdata | Snabba fakta för att stödja ditt beslutsfattande

Enkel och snabb datainhämtning, rensning och analys – grunderna för Wedge-användning.

 • Mitt i ett möte
 • I processoperationer när något är onormalt
 • I processoperationer: hur vi gjort tidigare
 • I processoperationer: vad blir konsekvensen om jag ändrar den här parametern

Optimering och utveckling | Hur du kan förbättra processer och operationer

Jämförelser och analyser av processtatus är lätt att göra med Wedge.

 • Vad är det för skillnad mellan ett bra och ett dåligt driftfönster?
 • Hitta bästa praxis
 • Vilka följder får dålig praxis?

Djupanalys | Hitta grundorsakerna även i besvärliga fall

Dataanalysdrivna projekt drar nytta av Wedge.

 • Utvecklingsprojekt
 • Felsökningsprojekt

 

Läs mer om hur mycket Wedge används på olika fabriksanläggningar >>

 


Contact Wedge data analysis expertsVill du ha mer insikter?

Vårt säljteam är fullt av experter på dataanalys som är redo att hjälpa dig. Läs mer om Wedge industriellt dataanalysverktyg.

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en testversion

Upp Kontakta oss