Insikter om processanalys

Industriella revolutioner som förändrar spelet… är vanligtvis väldigt långsamma

Har du någonsin fått höra att det inom en snar framtid kommer att komma ett system som kommer att revolutionera processindustrin? Att saker och ting kommer att utvecklas dramatiskt och snabbt till nästa prestandanivå?

Det har vi gjort.

Men när vi ser tillbaka på den industriella utvecklingens historia i ett långsiktigt perspektiv är framstegen inte en serie plötsliga språng.

Ta stadiga steg mot bättre processer

Naturligtvis kan förändringar ibland ske snabbt. Vanligtvis som en följd av en katastrof eller brutal distraktion som leder till en prestandaförlust och kaos på kort sikt. Dessa oönskade händelser kan påskynda utvecklingen, eftersom förändringar blir nödvändiga för att överleva.

Men du vill väl inte vänta på att en katastrof ska tvinga dig att ändra dig?

Det hållbara sättet att utvecklas är att göra saker och ting lite bättre, varje dag. Med denna mer subtila metod kommer du inte nödvändigtvis att se anmärkningsvärda resultat på en dag eller en vecka, men du kan göra stor skillnad på ett eller två år. Det är en vanlig missuppfattning att överskatta effekten av förändringar på kort sikt och underskatta värdet av en långsammare, långsiktig utveckling.

Exempel på industriell revolution inom processkontroll

Ett av de tidiga genombrotten för processkontroll var vattenregleringsventilerna på 300-talet före tideräkningens början. PID-reglering (proportionell-integral-derivativ) utvecklades på 1910-talet och datorer började styra industriella processer på 1970-talet. I dag använder vi fortfarande ventiler, PID-regulatorer och datorer, och marknaden för processtyrning fortsätter att växa.

Parallellt med utvecklingen av processtyrning och automatisering utvecklas också processanalys som en del av den kontinuerliga prestandaförbättringen. Allt mer data analyseras snabbare än någonsin, och dataanalysen blir också allt mer automatisk. Ändå finns det principer som har förblivit desamma i årtionden, århundraden eller till och med årtusenden.

Ett annat bra exempel på en långsam revolution är den enorma förbättringen av energieffektiviteten inom processindustrin som skett i Europa under de senaste 40 åren. Mycket lite har hänt över en natt, men mycket på längre sikt, nästan obemärkt.

Varje steg mot bättre prestanda är viktigt, man måste bara ta stegen.

 


Contact Wedge data analysis expertsVill du ha mer insikter?

Vårt säljteam är fullt av experter på dataanalys som är redo att hjälpa dig. Läs mer om Wedge industriellt dataanalysverktyg.

Ta nästa steg

Stärk teamets förmåga att förbättra sin effektivitet. Stick ut i konkurrensen.

Begär en testversion

Upp Kontakta oss