Nyheter

Gå med i Wedge User Forum för att lära dig mer om den förbättrade tabellrapporten och andra tilläggsfunktioner

Som du säkert redan vet är det lätt att skapa produktbaserade rapporter i Wedge med hjälp av funktionen tabellrapport. Du kan välja vilka mätningar och vilken tidsperiod du vill för att skapa en rapport som är baserad på aggregeringskriterier som till exempel produktkoder. Men du kanske också har märkt begränsningarna i den metoden: rapporten visar bara de genomsnittliga mätvärdena och resultaten kan inte kopieras för att användas senare.

Vi har nu åtgärdat problemet med en förbättrad version av tabellrapporten. I den nya versionen kan du beräkna andra statistiska parametrar som minimi-, maximi- och standardavvikelsevärden i mätningarna.

Du kan läsa om den och många andra tilläggsfunktioner i Wedge User Forum.

Dataöverföring för att få större nytta av datan

I den förbättrade versionen kan du enkelt kopiera resultaten till ett annat program för vidare användning. Det är viktigt att kunna föra över data så att du får större nytta av dina data och kan dela processkunskaperna med andra. Rätt ofta har man behov av att aggregera processdata och överföra resultaten till andra system. Det arbetsflödet kan automatiseras med Wedge DSA-system (Data Stream Analysis) som vi beskrev i ett tidigare nyhetsbrev.

Delade datarapporter

Med en kombination av Wedge datafiltermeny och den förbättrade tabellrapporten kan du även skapa rapporter där data baseras på två aggregeringar samtidigt, till exempel efter produkttyp och arbetsskift. Det är också en funktion som många har frågat efter.

Håll dig uppdaterad om den senaste utvecklingen

Wedge-teamet lägger ofta ut prototyper till potentiella nya funktioner i Wedge User Forum. Så gå in och testa dem och ge oss feedback. Det hjälper oss att föra in de bästa möjliga funktionerna i Wedge och göra ditt dagliga arbete lättare.

Upp Kontakta oss