Nyheter

Wedge förbättrar användningen av processdata i Europas största kärnkraftverk

The Olkiluoto 3 nuclear power plant by Teollisuuden Voima Oyj is the first nuclear power plant to have acquired Wedge.

Teollisuuden Voima Oyj:s kärnkraftverk Olkiluoto 3 är den största elproduktionsenheten i Europa. Det är också det första kärnkraftverket som har skaffat Wedge.

”I ett kärnkraftverk är säkerhet och tillförlitlighet av yttersta vikt. Ett kärnkraftverk genererar mycket processdata och det måste gå snabbt och enkelt att studera den. Wedge gör det möjligt. Wedge påskyndade också våra driftsättningstester”, säger Jouni Silvennoinen, OL3 Project Director, TVO.

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) tillhandahåller el som produceras på ett säkert, ekonomiskt och klimatvänligt sätt vid Olkiluoto kärnkraftverk i Euraåminne. Olkiluoto 3 spelar en viktig roll för att nå det mål om koldioxidneutralitet till 2035 som den finska regeringen har satt upp.

Upp Kontakta oss