Nyheter

Stora massaproducenter i Latinamerika har höga förväntningar på sin analys av processdata

Wedge is widely used in pulp industry

Från och med 2022 har Brasilien varit världens största producent av pappersmassa, och industrisektorn fortsätter att växa. Massa är också Brasiliens viktigaste exportprodukt, med ett årligt värde på 8,4 miljarder USD (2022). 

För att möta de höga kraven på den internationella marknaden investerar massa- och pappersindustrin i Brasilien i tekniker för dataanalys och datahantering. Med det kraftfulla dataanalysverktyget Wedge kan företag som Klabin bättre övervaka interna processer, kvalitetskontroll och regelefterlevnad.

Användningen av Wedge-teknik för dataanalys ger också resultat för företag i andra delar av Latinamerika, till exempel Arauco i Chile och UPM i Uruguay, som är bland de största producenterna och exportörerna av pappersmassa i Latinamerika.

Läs mer i en artikel av Madeira Total (på portugisiska)

Upp Kontakta oss