Nyheter

Formica utökar sin Wedge-användning till Spanien

Formica expands its Wedge use to Spain

Formicas fabrik i Valencia, Spanien, har tagit ett stort steg mot fullständig digitalisering genom att förvärva Trimbles processanalysverktyg Wedge.

Formicas bruk i Finland har använt Wedge redan sedan 2023 och deras utmärkta erfarenhet gjorde valet enkelt för Valencia-teamet. 

“Wedge är en kraftfull övervaknings- och analysprogramvara som kommer att hjälpa oss att minska variationerna i våra processer. Wedges användarträning har varit av hög kvalitet och vi har redan lärt oss mycket om hur vi bättre kan utnyttja våra processdata”, säger Jose Luis Escobar Palomares, produktionschef på Formica Valencia. 

Formica Group är en ledande leverantör av designade ytskiktslösningar för kommersiella kunder och privatpersoner över hela världen. Formica är den största tillverkaren av högtryckslaminat (HPL).

Wedge förbättrar användningen av processdata i Europas största kärnkraftverk

The Olkiluoto 3 nuclear power plant by Teollisuuden Voima Oyj is the first nuclear power plant to have acquired Wedge.

Teollisuuden Voima Oyj:s kärnkraftverk Olkiluoto 3 är den största elproduktionsenheten i Europa. Det är också det första kärnkraftverket som har skaffat Wedge.

“I ett kärnkraftverk är säkerhet och tillförlitlighet av yttersta vikt. Ett kärnkraftverk genererar mycket processdata och det måste gå snabbt och enkelt att studera den. Wedge gör det möjligt. Wedge påskyndade också våra driftsättningstester”, säger Jouni Silvennoinen, OL3 Project Director, TVO.

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) tillhandahåller el som produceras på ett säkert, ekonomiskt och klimatvänligt sätt vid Olkiluoto kärnkraftverk i Euraåminne. Olkiluoto 3 spelar en viktig roll för att nå det mål om koldioxidneutralitet till 2035 som den finska regeringen har satt upp.

Wedge User Days är nu en del av Trimble Forestry User Conference

De traditionella Wedge User Days kommer nu för första gången att hållas som en del av Trimble Forestry User Conference. För Wedge-användare finns det pä evenemanget ett särskilt spår,  Wedge User Group, som kommer att låta dig diversifiera och fördjupa din egen användning av Wedge.

Trimble Forestry User Conference är ett tvådagars evenemang. Genom att delta kommer du att få höra intressanta användarupplevelser från andra Wedge-användare och få tips och tricks direkt från Wedge-utvecklarna.

Tid: 10-11 september 2024
Plats: Clarion Hotel Helsinki, Finland

Mer information och registrering >>

Säkra din plats idag!

Obs: Alla kontrakterade Wedge-användare, vänligen kontakta din Wedge-försäljningsrepresentant för en kampanjkod.

Stora massaproducenter i Latinamerika har höga förväntningar på sin analys av processdata

Wedge is widely used in pulp industry

Från och med 2022 har Brasilien varit världens största producent av pappersmassa, och industrisektorn fortsätter att växa. Massa är också Brasiliens viktigaste exportprodukt, med ett årligt värde på 8,4 miljarder USD (2022). 

För att möta de höga kraven på den internationella marknaden investerar massa- och pappersindustrin i Brasilien i tekniker för dataanalys och datahantering. Med det kraftfulla dataanalysverktyget Wedge kan företag som Klabin bättre övervaka interna processer, kvalitetskontroll och regelefterlevnad.

Användningen av Wedge-teknik för dataanalys ger också resultat för företag i andra delar av Latinamerika, till exempel Arauco i Chile och UPM i Uruguay, som är bland de största producenterna och exportörerna av pappersmassa i Latinamerika.

Läs mer i en artikel av Madeira Total (på portugisiska)

Arauco utökar sin Wedge-användning i Chile

Arauco expands its Wedge use in Chile

Det globala skogsföretaget Arauco strävar efter hållbara lösningar och utmärkt energieffektivitet i sin verksamhet. Araucos nya produktionslinje i Chile är den senaste implementeringen av detta mål.

Produktionsanläggningens historia sträcker sig 50 år tillbaka i tiden, då linje 1 installerades. En andra linje har producerat massa av radiatatall sedan ungefär 1990. Linje 3, (ursprungligen kallad Project MAPA) är det största eukalyptusmassaprojektet i världen och Araucos mest betydande investering någonsin och har en årlig produktionskapacitet på 2,1 miljoner ton.

För att uppnå sina högt ställda mål för hållbarhet, energieffektivitet och oklanderlig kvalitet har Arauco sedan 2018 förlitat sig på Trimbles system för analys av processdata, Wedge. Wedge har använts i två anläggningar i Chile och den nya produktionslinjen kommer också att använda Wedge för sin processdiagnostik.

Med Wedge kan Arauco effektivisera sina processer och spara tid för ingenjörerna när det gäller analys av processdata. Genom att snabbt identifiera grundorsakerna till eventuella produktionsproblem kan Arauco nu minimera spill och säkerställa konsekvent kvalitet och smidig produktion av sina produkter.

Arauco tillverkar träskivor och trä som används i möbler, konstruktioner och förpackningar samt cellulosa för tillverkning av till exempel papper, förpackningsmaterial och blöjor. Araucos produkter finns tillgängliga i mer än 80 länder.

Klabin utökar sin Wedge-användning till en ny produktionslinje i Brasilien

Klabin expands its Wedge use to a new production line in Brazil

Klabin, Brasiliens största producent och exportör av förpackningspapper och hållbara lösningar för pappersförpackningar, har byggt ut sin Puma-enhet i Ortigueira, Paraná. Utbyggnaden, som kallas Puma II Project, omfattar två nya pappersmaskiner och motsvarar en årlig produktionskapacitet på 910 000 ton papper.

Puma Unit har använt Trimbles verktyg för analys av processdata, Wedge, sedan 2021. Wedge har hjälpt Klabin med avancerade analyser för att identifiera och korrigera avvikelser och optimera produktionsprocesserna. Baserat på användarupplevelsen har Klabin utökat användningen av Wedge till den nya Puma II Project-produktionslinjen.

I tider då stora mängder data från produktionsprocesser görs tillgängliga online är förmågan att tolka denna information, i kombination med snabbheten och kvaliteten i beslutsfattandet, grundläggande faktorer för att bibehålla och öka anläggningens prestanda. Den enkla insamlingen och bearbetningen av data, i linje med robustheten för bearbetning av beräkningar och avancerade analyser, gör Wedge till en differentierad och grundläggande resurs för att utföra analytiska aktiviteter“, säger Elielson Batista, processingenjör på Klabin.

Puma II-projektet utformades för att bli ett globalt riktmärke inom hållbarhet, teknik och innovation, och det är anpassat till principerna för Industri 4.0. Effektiv analys av all processdata är avgörande för att uppnå och upprätthålla de ambitiösa mål och syften som Klabin har för sin verksamhet.

Wedge utökar sin språkportfölj

Vi är glada att kunna meddela att två nya språkversioner av Wedge har släppts under hösten! De nya språken är italienska och norska, vilket gör Wedge ännu mer tillgängligt och användarvänligt för en bredare publik.

Wedge finns nu tillgängligt på imponerande 11 språk. Oavsett om du föredrar att uttrycka dig på engelska, finska, franska, tyska, italienska, norska, polska, portugisiska, ryska, spanska eller svenska, så har Wedge det du behöver.

Denna expansion återspeglar vårt engagemang för att bryta ner språkbarriärer och främja globala kontakter.

SharpCell väljer Wedge för att säkerställa jämn kvalitet

SharpCell selects Wedge to ensure consistent quality

Finlandsbaserade SharpCell är en av de nyaste tillverkarna av airlaid-produkter i världen. De är stolta över sin konsekventa kvalitet och pålitliga leverans av airlaid-produkter för avtorkning, hygien och personlig vård, servetter och bordsdukar, hushållsrengöring, babyvård och kvinnlig hygien.

För att säkerställa en jämn kvalitet och problemfria produktionsprocesser har de valt Wedge för att analysera sina processdata. Med Wedge kan all processdata användas snabbt och enkelt för att säkerställa noll avfall, noll utsläpp och minimal resursanvändning vid alla tidpunkter.

Wedge är en kraftfull programvara för data mining och ett användbart verktyg för att förstå vår produktionsprocess på en mer detaljerad nivå. Visualiseringen av process- och kvalitetsdata hjälper oss att öka vår förståelse för den aktuella statusen på alla organisatoriska nivåer. Wedge är också en stor tillgång vid felsökning och ett verktyg för att minimera processavvikelser. Allt detta hjälper oss att nå vårt huvudmål, som är att bli kvalitetsledare inom airlaid-segmentet.“, säger produktionschef Eero Ollila, SharpCell.

UPM utökar sin Wedge-användning till ny fabrik i Uruguay

Wedge is Trimble’s process data diagnostics system that will help UPM Paso de los Toros to achieve and then maintain the highest standards of performance by enabling faster and better data-driven decision making.

Skogsbolagsjätten UPM har öppnat en ny fabrik i Paso de los Toros, Uruguay, med kapacitet att producera 2,1 miljoner ton eukalyptusmassa per år. Fabriken har den senaste och bästa tillgängliga tekniken och representerar det allra bästa inom moderna fabriker. Den är energieffektiv med minimal miljöpåverkan och optimerat underhåll.

Wedge är Trimbles diagnostiksystem för processdata som kommer att hjälpa UPM Paso de los Toros att uppnå och sedan bibehålla de högsta prestandakraven genom att möjliggöra snabbare och bättre datadrivet beslutsfattande. Trimbles Wedge kommer att leda till minskat avfall, minskade risker och ökad produktivitet vid det nya bruket. 

Att välja Wedge som sitt huvudverktyg för processdiagnos och övervakning var enkelt, eftersom UPM:s första bruk i Uruguay, Fray Bentos, har använt Wedge sedan 2019 och resultaten har varit övertygande. Det är sömlöst integrerat med de olika system som tillhandahåller processdata i hela fabriken och används aktivt och i stor utsträckning av operatörer, ingenjörer, arbetsledare och processkoordinatorer. UPM Fray Bentos använder också Wedge på ledningsnivå, med instrumentpaneler som sammanfattar viktiga steg i processen.

Upp Kontakta oss