Nyheter

Arauco utökar sin Wedge-användning i Chile

Arauco expands its Wedge use in Chile

Det globala skogsföretaget Arauco strävar efter hållbara lösningar och utmärkt energieffektivitet i sin verksamhet. Araucos nya produktionslinje i Chile är den senaste implementeringen av detta mål.

Produktionsanläggningens historia sträcker sig 50 år tillbaka i tiden, då linje 1 installerades. En andra linje har producerat massa av radiatatall sedan ungefär 1990. Linje 3, (ursprungligen kallad Project MAPA) är det största eukalyptusmassaprojektet i världen och Araucos mest betydande investering någonsin och har en årlig produktionskapacitet på 2,1 miljoner ton.

För att uppnå sina högt ställda mål för hållbarhet, energieffektivitet och oklanderlig kvalitet har Arauco sedan 2018 förlitat sig på Trimbles system för analys av processdata, Wedge. Wedge har använts i två anläggningar i Chile och den nya produktionslinjen kommer också att använda Wedge för sin processdiagnostik.

Med Wedge kan Arauco effektivisera sina processer och spara tid för ingenjörerna när det gäller analys av processdata. Genom att snabbt identifiera grundorsakerna till eventuella produktionsproblem kan Arauco nu minimera spill och säkerställa konsekvent kvalitet och smidig produktion av sina produkter.

Arauco tillverkar träskivor och trä som används i möbler, konstruktioner och förpackningar samt cellulosa för tillverkning av till exempel papper, förpackningsmaterial och blöjor. Araucos produkter finns tillgängliga i mer än 80 länder.

Upp Kontakta oss