Nyheter

Klabin utökar sin Wedge-användning till en ny produktionslinje i Brasilien

Klabin expands its Wedge use to a new production line in Brazil

Klabin, Brasiliens största producent och exportör av förpackningspapper och hållbara lösningar för pappersförpackningar, har byggt ut sin Puma-enhet i Ortigueira, Paraná. Utbyggnaden, som kallas Puma II Project, omfattar två nya pappersmaskiner och motsvarar en årlig produktionskapacitet på 910 000 ton papper.

Puma Unit har använt Trimbles verktyg för analys av processdata, Wedge, sedan 2021. Wedge har hjälpt Klabin med avancerade analyser för att identifiera och korrigera avvikelser och optimera produktionsprocesserna. Baserat på användarupplevelsen har Klabin utökat användningen av Wedge till den nya Puma II Project-produktionslinjen.

I tider då stora mängder data från produktionsprocesser görs tillgängliga online är förmågan att tolka denna information, i kombination med snabbheten och kvaliteten i beslutsfattandet, grundläggande faktorer för att bibehålla och öka anläggningens prestanda. Den enkla insamlingen och bearbetningen av data, i linje med robustheten för bearbetning av beräkningar och avancerade analyser, gör Wedge till en differentierad och grundläggande resurs för att utföra analytiska aktiviteter”, säger Elielson Batista, processingenjör på Klabin.

Puma II-projektet utformades för att bli ett globalt riktmärke inom hållbarhet, teknik och innovation, och det är anpassat till principerna för Industri 4.0. Effektiv analys av all processdata är avgörande för att uppnå och upprätthålla de ambitiösa mål och syften som Klabin har för sin verksamhet.

Upp Kontakta oss