Nyheter

Artikel i TAPPI Journal om användning av Wedge

En peer-reviewed artikel om Wedge publiceras i novembernumret av TAPPI Journal. Artikeln ”Determining operating variables that impact internal fiber bonding using Wedge statistical analysis methods” är skriven av vår uppskattade kund WestRock.

Artikeln är endast avsedd för TAPPI-medlemmar, men sammanfattningen är tillgänglig för alla.

Läs mer >>

Upp Kontakta oss