Nyheter

DS Smith samarbetar med Trimble för att driva digitalisering vid sina pappersbruk

DS Smith has adopted Trimble’s powerful data mining platform, Wedge

Efter ett lyckat försök har DS Smith infört Trimbles kraftfulla plattform för datautvinning, Wedge, vid pappersbruket i Kemsley i Kent – det största bruket för återvunnet papper i Storbritannien.

Genom Wedge-plattformen kan våra bruk snabbt lösa problem när de uppstår med snabba och fokuserade problemlösningsverktyg. I slutändan syns fördelarna i driftseffektivitet, produktkvalitet och produktion, men också i de anställdas upplevelse.
Guy Lacey, Next Generation Technology Director på DS Smith.

Läs mer om hur DS Smith beskriver sitt samarbete med Trimble >> (på DS Smiths webbsida).

Ahlstrom-Munksjö utökar sin användning av Wedge till Finland

Ahlstrom-Munksjö: Wedge is the perfect tool for process development and quality assurance

Ahlstrom-Munksjö’s fabrik i Karhula, Finland har valt Wedge som en plattform för online-dataanalys för hela fabriken. Ahlstrom-Munksjös italienska och brasilianska fabriker hade redan länge använt Wedge.

Vårt problem var datadelning. Det fanns mycket data, men hanteringen av den var långsam och besvärlig. Jag önskar att jag hade vetat tidigare att ett sådant system fanns.
– Anssi Kokko, processingenjör, Ahlstrom-Munksjö

Läs mer om Ahlstrom-Munksjös erfarenhet av Wedge >>

Nu tillgänglig: Wedge 9.1

En ny, mer mångsidig version av processanalysverktyget Wedge finns nu tillgänglig.

En av de mest välkomna funktionerna i Wedge 9.1 är DSA (Data Stream Analysis), som öppnar en helt ny värld av möjligheter för att utnyttja processdataströmmar.

Dessutom ger uppdateringen mer än 80 andra funktioner och förbättringar av användbarheten som gör ditt arbete enklare.

Holmen utökar sin användning av Wedge till Sverige

Holmen Iggesund Paperboards kartongbruk i Sverige har valt Wedge som en plattform för online-dataanalys för hela fabriken. Holmen Iggesunds systerbruk i Workington har varit en nöjd Wedge-kund i över ett år.

”Wedge har gett oss enkel tillgång till våra process- och produktdata. Det är också ett kraftfullt verktyg för att analysera processdata. Detta hjälper oss vid felsökning och vårt arbete med processförbättringar och produktutveckling. Dessutom har det gjort oss medvetna om vikten av datakvalitet, vilket är grunden och nyckeln till vår väg framåt när vi arbetar med digitalisering och blir en Smart Site.”

Peder Hägglund, Chef Teknik, Projekt och IT

Iggesunds bruk är en av världens mest avancerade, helt integrerade massa- och kartongfabriker. Bruket har traditioner som sträcker sig ända tillbaka till 1685. Det präglas av stolthet och engagemang, och idag arbetar cirka 800 personer tillsammans för att förvandla råvaran tillsammans till förnybara förpackningar i världsklass.

Ny kund: Holmen Iggesund i Workington

Holmen Iggesund väljer Wedge för alla avdelningar i sitt bruk i Workington.

Workington Mill är en integrerad massa- och kartongfabrik. Sedan 2013 har den drivits helt av fossilfri bioenergi. Blekad mekanisk massa bearbetas för att passa de speciella kraven för kartongtillverkning och kombineras med inköpt blekt kemisk massa till en flerskiktad kartongkonstruktion som är idealisk för kraven som ställs på en modern kartongförpackning. Kontinuerlig utveckling och anpassning till kundernas behov och förväntningar är avgörande för framgång på en mycket konkurrensutsatt marknad.

Gå med i Wedge User Forum för att lära dig mer om den förbättrade tabellrapporten och andra tilläggsfunktioner

Som du säkert redan vet är det lätt att skapa produktbaserade rapporter i Wedge med hjälp av funktionen tabellrapport. Du kan välja vilka mätningar och vilken tidsperiod du vill för att skapa en rapport som är baserad på aggregeringskriterier som till exempel produktkoder. Men du kanske också har märkt begränsningarna i den metoden: rapporten visar bara de genomsnittliga mätvärdena och resultaten kan inte kopieras för att användas senare.

Vi har nu åtgärdat problemet med en förbättrad version av tabellrapporten. I den nya versionen kan du beräkna andra statistiska parametrar som minimi-, maximi- och standardavvikelsevärden i mätningarna.

Du kan läsa om den och många andra tilläggsfunktioner i Wedge User Forum.

Dataöverföring för att få större nytta av datan

I den förbättrade versionen kan du enkelt kopiera resultaten till ett annat program för vidare användning. Det är viktigt att kunna föra över data så att du får större nytta av dina data och kan dela processkunskaperna med andra. Rätt ofta har man behov av att aggregera processdata och överföra resultaten till andra system. Det arbetsflödet kan automatiseras med Wedge DSA-system (Data Stream Analysis) som vi beskrev i ett tidigare nyhetsbrev.

Delade datarapporter

Med en kombination av Wedge datafiltermeny och den förbättrade tabellrapporten kan du även skapa rapporter där data baseras på två aggregeringar samtidigt, till exempel efter produkttyp och arbetsskift. Det är också en funktion som många har frågat efter.

Håll dig uppdaterad om den senaste utvecklingen

Wedge-teamet lägger ofta ut prototyper till potentiella nya funktioner i Wedge User Forum. Så gå in och testa dem och ge oss feedback. Det hjälper oss att föra in de bästa möjliga funktionerna i Wedge och göra ditt dagliga arbete lättare.

Vi introducerar ForestBioFacts – ny digital inlärningsmiljö

Vill du veta mer om träbaserade produkter, teknik eller hållbar skogsförvaltning?

Ta en titt på den kostnadsfria introduktionen till skogbaserad bioekonomi på ForestBioFacts webbplats som öppnades idag.

ForestBioFacts är den nya digitala inlärningsmiljön för yrkesverksamma och studenter i skogsbaserade industrier. Trimble Forestry har varit en del av innehållsproduktionen och en av huvudsponsorerna.

Vi är glada att välkomna dig att utveckla dina professionella färdigheter inom skogsbaserade produkter och tekniker!

Läs mer på forestbiofacts.com/

Ny kund: UPM, Uruguay

UPM:s pappersbruk i Fray Bentos inledde sin verksamhet 2007. Vid Uruguayflodens strand i landet med samma namn producerar bruket blekt lövträdsmassa från eukalyptus. I år beslutade bruket att köpa in Wedge för att övervaka sina miljörelaterade åtgärder och även för att förbättra produktionssiffrorna.

”Wedge-verktyget för processanalys blev snabbt populärt och används i stor utsträckning av alla våra chefer, vår tekniska avdelning och FoU-avdelningen.”
– Produktionschef Miguel Paolino, UPM Uruguay

Stor ökning av onlineutbildning i Wedge

Redan före Covid-19 hade vi lång erfarenhet av att ge utbildning online, så det var lätt för oss att helt gå över till nätbaserade kurser. Den enda stora förändringen var att även pilotprojekten med Wedge för nya kunder numera går helt på distans.

Den intensiva onlineutbildning vi har ägnat oss åt på senare tid har gjort oss än mer övertygade om att korta och välfokuserade onlinesessioner är det bästa sättet att lära sig mer om Wedge. Vi konstaterar också med glädje att kunderna håller med oss och att de inte upplever att onlinekurserna är mindre givande än traditionella kurser på plats. Tvärtom. All respons visar tydligt att kortare sessioner gör det lättare att koncentrera sig och att inlärningen är effektiv.

Praktiskt lärande

Wedge-utbildningen är interaktiv – vi tror på praktiskt lärande. Deltagarna får en mycket praktiskt inriktad introduktion till sessionens tema, och deltagarna gör sina egna övningar samtidigt. Vi rekommenderar därför starkt att man använder två bildskärmar på våra onlinekurser.

Vi uppmuntrar aktivt deltagande under sessionen: ställ frågor, se till att du förstår vad du ska göra och dela med dig av dina resultat med dina kollegor. Det du undrar över är sannolikt samma saker som dina kollegor också är osäkra på.

Flexibilitet är nyckeln

För alla nya Wedge-användare rekommenderar vi en serie med tre tvåtimmars sessioner som täcker grunderna i Wedge. För erfarna användare anpassas innehållet alltid efter behoven. Wedge erbjuder alla de heta basfunktionerna, olika analys- och diagnostikverktyg, en beräkningsmotor, fördröjningskompensation och rapporteringsverktyg. Så det finns mycket att välja på.

Dessutom är vi flexibla när det gäller mötesplattform. Det som passar dig bäst är perfekt för oss. Det viktigaste är att du lär dig! Vi är övertygade om att Wedge gör ditt arbete enklare och dig själv lyckligare, och lycka är en bra känsla.

Hemligheten bakom effektiv Wedge-utbildning

Det här är receptet för att lära sig grunderna i Wedge på bästa sätt på en online-kurs:

  1. Två skärmar
  2. Två ostörda timmar per session
  3. Nyfikenhet och mod att ställa massor med frågor

Det låter inte särskilt komplicerat, eller hur?

Ny version! Wedge DSA-system för analys av dataströmmar

Vi är glada att kunna presentera den senaste versionen av Wedge DSA (Data-stream Analysis) för analys av dataströmmar. Systemet har utvecklats genom vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Det analyserar och syntetiserar dataströmmar från tredjepartssystem online och helt automatiskt.

Detta öppnar upp en helt ny värld med möjligheter att utnyttja processdataströmmar. Wedge DSA kan till exempel användas för att automatiskt övervaka processtatus, söka efter händelser och kommunicera Wedge-behandlade data till rapporterings- och visualiseringsverktyg, oberoende av leverantör. Det möjliggör till och med analys av dataströmmar från flera produktionslinjer och produktionsplatser samtidigt för benchmarking.

De senaste förbättringarna av DSA

  • Ett helt nytt webbaserat användargränssnitt
  • Förbättrad beräknings- och dataflödeshantering
  • Automatiska återställningsfunktioner för att hantera brutna dataströmmar.
  • Förbättrad funktion för övervaknings- och beräkningsbaserad analys
  • Tillgång till meddelandekö för kommunikation från tredje part.

Om du vill veta mer om hur DSA kan vara till nytta för dig, kontakta osswedgesales@trimble.com.

Upp Kontakta oss