Nyheter

Ny kund: Holmen Iggesund i Workington

Holmen Iggesund väljer Wedge för alla avdelningar i sitt bruk i Workington.

Workington Mill är en integrerad massa- och kartongfabrik. Sedan 2013 har den drivits helt av fossilfri bioenergi. Blekad mekanisk massa bearbetas för att passa de speciella kraven för kartongtillverkning och kombineras med inköpt blekt kemisk massa till en flerskiktad kartongkonstruktion som är idealisk för kraven som ställs på en modern kartongförpackning. Kontinuerlig utveckling och anpassning till kundernas behov och förväntningar är avgörande för framgång på en mycket konkurrensutsatt marknad.

Upp Kontakta oss