Nyheter

Glencore Nikkelverk väljer Trimbles Wedge för industriell dataanalys

Glencore Nikkelverk, ett av västvärldens största nickelraffinaderier, har valt Trimbles industridataanalyssystem Wedge för att förbättra sina processanläggningars prestanda. 

Nikkelverk-raffinaderiet har en hög automatiseringsnivå och moderna processinformationssystem och vi genererar kontinuerligt en mängd värdefulla processdata.  Genom att integrera Wedge i våra anläggningssystem öppnas en ny era av processoptimering, felsökning av störningar och utveckling. Detta är verkligen ett bra exempel på vårt pågående digitaliseringsarbete“, säger Kai Johansen, Chief Information Officer på Glencore Nikkelverk.

Wedge är en kraftfull programvara för datautvinning som ger användarna verktyg för att visualisera process- och kvalitetsdata, rensa data, kompensera för processfördröjningar, analysera data och diagnostisera beroenden och grundorsaker. Wedge kan användas brett vid industrianläggningar; från platschefer till processoperatörer.

Wedge-systemet har stor potential för att förbättra vår anläggnings prestanda genom att göra analysarbetet enklare. Det möjliggör också en helt annan nivå av processdatautnyttjande med nuvarande resurser. En av de vinster vi förväntar oss av detta är minskad kemikalieanvändning per producerat ton Ni, vilket är bra för både vår ekonomi och vårt miljöavtryck“, säger Eirik Djuve, processmetallurg på Glencore Nikkelverk.

Glencore Nikkelverk, som har kunder i över 20 länder, är först med att implementera Trimbles Wedge i Norge. 

Upp Kontakta oss